Orientace na Geocaching.com

 

Pokud se na výlet za keškami připravuješ doma, bude ti užitečným pomocníkem oficiální web geocaching.com. Zde na úvodní stránce klepneš na tlačítko přihlásit.

Následně vyplníš své uživatelské jméno a heslo, které sis zvolil při registraci na webu, a klepneš na tlačítko Přihlásit.

 

Po přihlášení se dostaneš na hlavní stránku. Pokud chceš hledat kešky v nejbližším okolí, pak klepneš na odkaz Zjistit moji polohu.

Zjištění mé polohy

Zjištění mé polohy

Po klepnutí se ti zobrazí seznam keší, které najdeš poblíž místa kde jsi.

V případě, že chceš vyhledat kešky v určitém městě, pak do políčka vyhledávání napíšeš daný název – např. Václavské náměstí, Praha. Jako výsledek opět získáš seznam keší kolem zadané polohy.

Hledání keší

Hledání keší

Abychom věděli, co seznam keší obsahuje, popíšeme si nyní jednotlivé sloupce.

 • v prvním sloupci nalezneš název kešky, o jaký typ kešky se jedná, jaký je její GC kód a další
 • ve druhém sloupci je vzdálenost a orientační směr od zadané pozice
 • třetí sloupec ukazuje, kolika uživatelům se keška líbila
 • ve čtvrtém sloupci je velikost dané kešky
 • v pátém sloupci je zobrazena obtížnost kešky
 • šestý sloupec tě informuje o terénu v blízkosti dané kešky
 • sedmý sloupeček znázorňuje poslední nález nějakým kačerem
 • a konečně v poslední sloupci nalezneme, kdy byla keš založena

Lepší orientaci v terénu ti zajistí pohled do mapy, na který se přepneš, když klepneš na odkaz Zobrazit výsledky na mapě.

V tomto režimu nalezneš v levé části pole pro vyhledávání. Máš-li prémiové členství, pak pomocí přepínačů můžeš filtrovat pouze ty typy keší, které tě zajímají, např. tradiční, multi či eventy. V pravé části je mapa, se kterou můžeš pracovat stejným způsobem jako např. s mapami.cz či mapami google – kolečkem myši přibližovat a oddalovat, se stisknutým levým tlačítkem myši můžeš mapu posouvat do stran.

Když klepneš na keš v mapě, zobrazí se ti v podobě obdélníku základní informace. Zde se dozvíš, kdo a kdy kešku založil, jaká je její obtížnost, terén a velikost.

Po klepnutí na název se ti zobrazí stránka dané keše, na které nalezneš všechny důležité informace. Na začátku uvidíš typ a název kešky, dále pak jméno zakladatele (neboli ownera), kterému můžeš zaslat zprávu pomocí ikony obálky a datum, kdy keš byla založena. Poté zde najdeš údaje o obtížnosti, terénu, velikosti a kolikrát byla keš označena jako oblíbená.
Důležitou informací jsou zeměpisné souřadnice kešky, které uvidíš pod výše uvedenými údaji.

V případě, že se vydáš na odlov a chceš mít údaje vytištěné v papírové podobě, se zde nachází funkce vytisknout. Ta otevře stránku ve formátu vhodnějším pro tisk na tiskárně.

Kešku si také můžeš stáhnout do svého zařízení, nicméně předtím musíš souhlasit s licenčním ujednáním Groundspeaku. Nejprve je nutné otevřít odkaz Přečíst si o možnostech stahování trasových bodů. Na další stránce klepneš na odkaz Zobrazit Groundspeak licenční ujednání. Aktivuj volbu I accept the terms listed above a stiskni tlačítko Submit.

Informace o keších jsou k dispozici ve čtyřech formátech:

 • LOC – velmi zjednodušený formát dostupný všem; obsahuje pouze základní informace.
 • GPX – formát vhodný pro navigace i zpracování dalšími aplikacemi. Na webu geocaching.com můžete tyto soubory stahovat pouze s platným prémiovým členstvím.
 • Přenést do GPS – po instalaci zásuvného modulu do prohlížeče je možné odeslat kešku do navigace připojené kabelem k počítači. Tato funkce je dostupná jen prémiovým členům.
 • Přenést do mobilního telefonu – stiskem tohoto tlačítka odešlete kešku do mobilního telefonu. K tomu, aby to fungovalo, je nutné splnit dvě podmínky: musíte mít prémiové členství a nainstalovanou oficiální aplikaci Geocaching, která přijde asi na 200 Kč.

Možností, jak přenést informace o keších do zařízení GPS nebo smartphonu, je více – např. lze použít aplikaci GeoGet pro Windows nebo c:geo pro operační systém Android. O těchto a jiných variantách si povíme v dalších kapitolách.

Popis kešky

Nejdůležitější částí stránky je popis kešky, který by tě měl informovat, proč vlastně vznikla a co k tomu zakladatele vedlo. Často jsou v listingu uvedeny důležité informace nejen o tom, jak keš najít, ale také jak se k ní nejlépe a nejsnadněji dostaneš (např. popis nejvhodnější přístupové cesty). Obzvláště důležité je číst popis u mystery / other keší, neboť tu bývá uveden způsob, jak získáš finální souřadnice. V případě multi keší se zde dočteš o jednotlivých zastávkách (stageích), jejich významu a informacích, které máš na těchto místech hledat.

Pod listingem neboli popisem keše nalezneš nápovědu čili hint, který dešifruješ pomocí dekódovacího klíče nebo jednoduše klepnutím na odkaz dešifrovat.

Hint

Hint

U některých keší jsou dále uvedeny waypointy neboli trasové body. I těm doporučujeme věnovat pozornost, jelikož se většinou jedná o doporučená parkoviště, polohy zastávek, přístupových cest či dalších důležitých míst.

Ještě o něco níže na stránce jsou uvedeny odkazy na různé webové mapy, v nichž si můžeš zobrazit polohu kešky.

Zcela na konci je seznam záznamů o nalezení keše. Zde najdeš informace všech kačerů, kteří se pokusili keš nalézt. Radíme si přečíst alespoň několik posledních logů, abys věděl, zda se posledním hledačům povedlo poklad nalézt.

Vraťme se nyní do pravého sloupce, kde je na prvním místě tlačítko Zalogovat se. To slouží k zapsání tvého logu po nalezení / nenalezení keše. Můžeš skrze něj také požádat o údržbu ownera – například tehdy, že je keš vymudlená či nějak poškozená (např. obsahuje mokrý logbook, nebo již v něm není místo na další logy, apod.). Poslední možností je žádost o archivaci. Tu použiješ výhradně v případě, kdy keš porušuje pravidla Groundspeaku (např. je umístěna na soukromém pozemku bez souhlasu jeho majitele).

Další odkazy si projdeme zběžně:

Atributy a inventář

Atributy a inventář

 • Zobrazit galerii – zde si můžeš prohlédnout fotografie a obrázky, které pořídili ostatní kačeři. Často může nahlédnutí do galerie napovědět, jak keška vypadá či kde se přibližně nachází. Pokud sám ke svým logům budeš přidávat fotografie, vždy bedlivě dbej na to, aby z nich nebylo zřejmé umístění keše (říká se tomu „spoilování“ a majitel keše ti log se „spoilerem“ může smazat).
 • Sledovat – pokud se rozhodneš nějakou keš sledovat, pak pokaždé, když ji někdo zaloguje, dostaneš e-mailem zprávu. Tuto funkci využiješ např. v případě, že keš nenalezneš a chceš vědět, jak se dařilo kačerům, kteří hledali po tobě.
 • Záložka neboli Bookmark – kešky je možné ukládat do seznamů. Můžeš si takto například vytvořit seznam mysterek, které jsi vyluštil. Tato funkce je dostupná pouze prémiovým členům.
 • Ignorovat – zařazení keše, kterou nechceš zobrazovat ve výsledcích vyhledávání. Opět dostupné pouze prémiovým členům.

V pravém sloupci také nalezneš orientační mapu ve větším měřítku, atributy, které jsme si vysvětlili výše, a seznam inventáře (sledovatelných předmětů, které by se v keši měly nacházet).

další kapitola
A konečně jdeme hledat kešky.