Jaké typy keší existují?

 

Typy keší, které lze aktuálně v Čechách odlovit

Traditional Cache - Large Icon

„Tradička“ – Traditional Geocache

Nejběžnější typ keše. Fyzická schránka leží přímo na zadaných souřadnicích.

Mystery or Puzzle Caches - Large Icon

„Mysterka“ – Mystery Caches, Unknown Caches

Narozdíl od tradičky neleží většinou mysterka na výchozích souřadnicích. K finálním souřadnicím se musíte určitým postupem dostat – výpočtem, luštěním hádanek či šifer, atd. Mysterky mohou být v určitých situacích i na výchozích souřadnicích (podobně jako tradičky), pak je například k jejich odlovení například nutné otevřít kódový zámek – opět na základě nějakých instrukcí v listingu. Jako mystery cache jsou označovány například i noční keše (hledají se v noci pomocí svítilen či UV baterky) či challenge cache (keše s výzvou – bez jejich splnění nelze zalogovat nález), mezi které patří i tato keška.

Multi-Cache (Offset Cache) - Large Icon

„Multina“ – Multi-Cache

Multiny jsou „průvodcovské“ typy keší – skládají se minimálně ze dvou zastávek. V listingu je většinou postup, jak se pomocí tzv. stage (zástávek) dostat až k finálce. Výpočet finálky mívá často formu dosazení zjištěných číselných indícií do vzorce.

EarthCache - Large Icon

„Earthka“ – EarthCache

Earthcache je speciální typ keše, který má za úkol vzdělávat v oblasti geologie. Vznikají na místech, které dobře demonstrují geologické jevy či zajímavosti. Eartcache nemá fyzickou schránku, úkolem lovce je zjistit odpovědi na v listingu uvedené otázky. Ty stanovuje autor keše a jejich zodpovězení a splnění jsou nutné k uznání logu.

Letterbox Hybrid - Large Icon

„Letterbox“ – Letterbox Hybrid

Letterbox je zajímavý typ keše, který by vás měl z výchozích souřadnic dovést k finální krabičce pouze pomocí listingu. Tam autor umístí určitý popis cesty. Ve finální krabičce kromě klasického logbooku většinou naleznete i „poštovní“ razítko této keše, které si můžete orazit k sobě do letterboxového deníčku. Toto razítko ponechávejte v keši – není na výměnu.

Wherigo™ Cache - Large Icon

„WIGO“ – Wherigo™ Cache

Wherigo je speciální typ keše, která se loví pomocí hraní hry v navigaci v rámci reálného světa. Pro odlov tohoto typu keše je nutné do kompatibilního přístroje nahrát tzv. cartridge (modul s hrou). Poté ji spustíte a postupujete podle scénáře hry. Celý děj a plnění úkolů vás dovede k finální krabičce s keší.

Virtual Cache - Large Icon

„Virtuálka“ – Virtual Cache

Virtuální keše se již nezakládají a jsou tzv. „na dožití“. V České republice existují celkem dvě a to v Praze – GC6F37 a GCF496. Virtuálky nemají klasickou fyzickou schránku. K uznání nálezu je potřeba na místě keše zjistit informace či vytvořit fotku, kterou autor požaduje.

Webcam Cache - Large Icon

„Webka“ – Webcam Cache

Keš typu webka (webová kamera) je určitou skupinou virtuálních keší, ale má svoji vlastní ikonku. V České republice těchto keší existuje již pouze pár a nové již není možné vytvářet. Součástí logu musí být přiložený snímek z v listingu předepsané webkamery s vaší pózou.

Lab Geocache - Large Icon

Lab Caches

Poměrně nový typ keší, který je stále ve stádiu experimentu. Jedná se o kešky, které se zjevují v rámci mega či gigaeventů a po jeho ukončení zmizí z mapy. Jednoduše řečeno dočasná bonusová zábava pro návštěvníky Mega či Giga eventů. Aktuálně je může zakládat pouze Groundspeak.

 

Ikonky, které aktuálně v Čechách neulovíte

Níže uvedené typy keší se v Čechách buď jednorázově vyskytovaly nebo tu nikdy nebyly, případně ani nemohly být. Pro jejich získání je ale v některých případech možno vyrazit do zahraničí.

Groundspeak Headquarters Cache - Large Icon

Geocaching HQ Geocache

Pro získání této ikonky musíte odlovit keš, která je přímo v sídle (Seattle, Washington) zakladatele této hry – společnosti Groundspeak – GCK25B.

Project A.P.E. Cache - Large Icon

Project A.P.E. Cache

Tuto ikonu získalo v roce 2001 celkem 12 keší, které byly publikovány jako podpora filmu Planeta opic. Každá z keší představovala jeden fiktivní příběh. V tuto chvíli jsou v provozu již poslední dvě ze dvanácti keší a to v Brazílii – GCC67 Mission 4: Southern Bow a Mission 9: Tunnel of Light

Locationless (Reverse) Cache - Large Icon

Locationless (Reverse) Cache

Dnes již zrušený a neodlovitelný typ keše. Principem odlovu této keše bylo najít další příklad určitého jevu. V roce 2008 byly všechny zaarchivovány a nahrazeny Waymarkingem.

další kapitola
Úkol zní jasně: najít kešku.