Jak zalogovat kešku

 

Nejprve si probereme situaci na místě. Jak jsme si řekli v minulých kapitolách, součástí každé keše by měl být logbook – jakási návštěvní kniha, která slouží jako důkaz, že jsi kešku měl fyzicky v rukách. Proto jako první zapiš svůj nález právě zde. Do logbooku se píše datum a čas nálezu, tvé uživatelské jméno, popřípadě, pokud je dostatek místa, krátký vzkaz majiteli keše. Určitě je pro tyto účely vhodné s sebou nosit tužku, ale někteří kačeři pro úsporu času používají razítka či samolepky se svým nickem.

Neméně důležité je však zalogování keše na oficiálních stránkách. To lze provést více způsoby (např. z mobilní aplikace, počítačovým programem), my si však ukážeme, jak logovat přes web.

 1. Navštiv web geocaching.com, přihlas se svým uživatelským jménem a heslem.
 2. Otevři si stránku keše, kterou jsi nalezl.
 3. V pravém horním rohu klepni na zelené tlačítko Zalogovat se.
 4. Z nabídky typ logu vyber možnost Found it.
 5. Do pole datum zapsání logu zadej den nálezu. Nejrychleji ho vybereš přes kalendář, který se zobrazí po klepnutí. Jestliže budeš zadávat datum ručně, dávej pozor na správný formát: jako první se zadává měsíc, za kterým následuje den a rok nálezu.
 6. Do pole text logu napiš nějaký komentář, který chceš sdělit majiteli a/nebo komunitě kačerů ohledně svého nálezu. Můžeš se zde podělit o dojmy z kešky, zážitky z cesty k ní, rozhodně ale nezapomeň poděkovat jejímu zakladateli! Pro tyto účely se používá zkratka TFTC, což znamená „Thank for the cache“, neboli „děkuji za keš“. V žádném případě ale nenaznačuj nic, co by mohlo ostatním kačerům usnadnit nalezení keše! Mnohým bys tak zkazil radost ze hry – však i ty sis musel poradit sám!
 7. Pokud máš u sebe nějaké sledovatelné předměty, pomocí roletové nabídky můžeš zaznamenat jejich návštěvu nebo zanechání v keši.
 8. Nakonec stiskneš jednoduché tlačítko Odeslat.
 9. V dalším kroku můžeš svůj log upravit (klepnutím na ikonu s tužkou), smazat (ikona s košem) nebo k němu nahrát obrázek (ikona s obrázkem).
 10. Pokud se rozhodneš nahrát obrázek, tlačítkem Vybrat soubor zvolíš příslušnou fotku. Do názvu napíšeš text, který bude zobrazen pod obrázkem a můžeš přidat i další popis. Aby se obrázek ke tvému logu nahrál, je nutné klepnout na tlačítko Upload. Opět dávej pozor na to, abys obrázkem nenapověděl nic, co by identifikovalo skrýš, kde je poklad ukryt!

Kromě logování přes web, můžeš zaznamenávat své nálezy z terénu pomocí aplikací ve tvém mobilním telefonu či tabletu. Nástrojů pro geocaching existuje celá řada a konkrétní postupy pro záznam nálezů se mohou lišit. Jednotlivé programy si popíšeme v sekci Aplikace.

Další potřebné typy logů

V předchozím příkladu jsme si ukázali, jak odeslat záznam o nalezení v případě, že jsi keš úspěšně našel. Typ logu Found it (Nalezeno) můžeš použít jedině tehdy, pokud si se fyzicky zapsal do logbooku v keši. Existuje ještě několik jiných typů záznamů, které si probereme v následujících odstavcích.

Didn´t find it (Nenalezeno)

Zkráceně se tomuto typu záznamu říká DNF. Používej ho v případě, kdy jsi poklad hledal, ale nenašel. Pokud máš podezření, že keš byla odcizena nebo zničena, uveď do logu podrobnosti, případně přidej fotografii. Je velmi důležité posílat zprávy o nenalezení! Není žádná ostuda keš nenajít, ale můžeš tímto způsobem pomoci ownerovi zjistit, že s keší není něco v pořádku. Pokud se takto objeví více DNF za sebou, je to také varování pro ostatní kačery, že keš na místě není, nebo je hodně těžké ji najít.

Write note (Poznámka)

Primárně slouží k zapsání poznámky. Tuto možnost využijete v případě, že jste například zapomněli zaznamenat uložení nebo vytažení sledovatelného předmětu. Poznámku lze také použít pro doplnění důležité informace, například o uzavřené cestě nebo nebezpečné situaci (záplavy, vosí hnízda v blízkém okolí a podobně).

Needs archived (Vyžaduje archivaci)

Tento záznam používejte jen ve výjimečných případech! Slouží k ohlášení keše, která je např. umístěna na soukromém pozemku bez svolení majitele. Dále je možné požádat o archivaci keše v případě, že aktivita kačerů způsobuje škody na okolí, anebo samotné umístění keše poškozuje soukromý majetek. Dále je možné tento typ logů použít v případech, kdy keš má mnoho záznamu o nenalezení a požadavků na údržbu bez jakékoli odezvy ownera. V takovém případě se bude požadavkem zabývat místní reviewer a jestliže ho shledá oprávněným, kešku archivuje, neboli zruší. Před odesláním požadavku na archivaci se vždy nejprve pokus kontaktovat majitele keše s požadavkem na sjednání nápravy!

Needs maintenance (Vyžaduje údržbu)

Používá se společně se záznamem „Found it“. Posíláš tím zprávu zakladateli keše o tom, že něco není v pořádku a je nutný jeho zásah. Může se jednat o poškození kešky, plný nebo navlhlý logbook, případně jiné nedostatky. Žádost o údržbu můžeš poslat také společně s logem o nenalezení. Zejména v případě opakovaného DNF, je dobré, aby owner zkontroloval, zda je poklad stále na místě.

Will attend (Zúčastním se)

Vyskytuje se u keší typu „event“ neboli „událost“. Touto volbou dáváte zakladateli vědět, že se plánujete účastnit jím naplánované akce. Měl bys zmínit, kolik účastníků bereš s sebou, případně zda přijdeš s dětmi. Tyto informace pomohou zakladateli zajistit vše potřebné.

Attended (Zúčastnil jsem se)

Opět se používá pouze u eventů a je obdobou logu typu „Found it“. Použiješ ho v případě, že ses akce zúčastnil. Je skvělou příležitostí pro poděkování tomu, kdo event připravil.

Webcam photo taken 

Používá se výhradně u keší typu webcam. Je obdobou logu „Found it“ a znamená, že jsi byl úspěšně zachycen webovou kamerou. Dnes je prakticky málo použitelný.

Další speciální typy logů

Existují speciální typy logů určené pro ownery a reviewery. Protože se s nimi můžeš v listingu setkat,
popíšeme ti stručně jejich význam.

 • Archive – používá se pro trvalé odstranění („archivaci“) keše,
 • Temporarily disable – slouží k dočasnému pozastavení kešky (po dobu než její zakladatel provede údržbu). Kešky, které jsou pozastaveny, se v mapě zobrazují s šedým podkladem ikony.
 • Enable listing – používá se k opětovnému zprovoznění keše majitelem po předchozím pozastavení.
 • Update coordinates – používá se v případě změny souřadnic keše, např. při chybě zaměření či přesunutí na jiné místo.
 • Owner maintenance – znamená, že zakladatel navštívil kešku a opravil ohlášené problémy.
 • Reviewer note – tento stav uvidíš pouze jako zakladatel kešky před jejím publikováním. Slouží ke komunikaci s lokálním reviewerem.
 • Publish listing – tento typ logu používá reviewer k publikování neboli zveřejnění kešky. Od tohoto momentu je keška viditelná na webu geocaching.com a ty se můžeš vydat na její odlov. Pokud ji najdeš jako první, můžeš si zapsat tzv. FTF (First to find).

další kapitola
A co když je nutné souřadnice nejprve vyluštit?.