Jak vyluštit finální souřadnice

 

Kromě tradičních keší, které najdeš jednoduše tak, že dojdeš či dojedeš na souřadnice, které jsou k dispozici na webu Geocaching.com, existují ještě další typy keší, s nimiž je to o něco složitější.

Zastavme se nejprve u systému hodnocení obtížnosti, abys věděl, proč raději začít těmi jednoduššími. Zatímco u tradiční keše určuje hodnota obtížnosti to, jak těžké bude poklad na místě najít (tedy zpravidla kvalitu maskování, ukrytí a nenápadnosti), v případě mystery a multi keší tento parametr určuje, jak těžké bude získat finální souřadnice. Tedy například mystery keš obtížnosti „1“ bude obvykle vyžadovat jen minimální úsilí, zatímco mysterka s hodnotou „3“ již může zabrat i několik hodin času, než „prokoukneš“, jak vlastně finální souřadnice získat. Doporučujeme tedy začít u jednodušších kešek a postupně se propracovat k těm složitějším.

Jak vyluštit mystery/other kešky

unknown_72Mluvíme sice o mysterkách, nicméně toto označení je na jedné straně zažité, na straně druhé ale ne zcela správné. Dříve opravdu mystery keše znamenaly, že k získání finálních souřadnic je nutné vyřešit nějakou záhadu. Po přejmenování na „other“ keše to samozřejmě většinou platí také, nicméně spadají sem nejen kešky s hádankou, nýbrž i všechny ty, k jejichž získání či otevření budeš potřebovat nějaký předmět, nástroj, přístroj a podobně. Příkladem budiž keška, k jejímuž odlovení jsme dle listingu měli použít láhev vody. Poté, co jsme dorazili na místo, jsme pochopili proč – keš totiž byla skrytá v kovové trubce, do které jsme museli vodu nalít, aby vyplavala ven.

Tím se dostáváme k jádru pudla: ne vždy otazník v mapě znamená pravidlo, že skutečná pozice keše je někde jinde, než jsou souřadnice uvedené na webu! U mystery/other keší dvojnásobně platí, že je nutné nejprve pozorně přečíst listing, abys věděl, jakým způsobem keš získáš. Chceš-li vědět finální souřadnice, je nutné postupovat podle pokynů v listingu keše.

V případě tohoto typu keší jsou v podstatě tři možnosti, kam Tě dovedou souřadnice z webu:

  • Nikam – dané místo zakladatel vybral náhodně, nebo na základě nějaké své úvahy, ovšem k získání keše sem vůbec nemusíš chodit.
  • Přímo ke keši – v takovém případě půjde skoro jistě o keš typ „other“, protože k jejímu získání budeš něco potřebovat.
  • Na místo, kde zjistíš nebo získáš indicie k vyluštění finálních souřadnic (například budeš muset něco spočítat, přečíst, apod.).

Typická „mysterka“ bývá komponována tak, že musíš získat nějaké indicie, z nich následně čísla, která pak pomocí vzorce převedeš na souřadnice. V případě jednodušších kešek budeš třeba odpovídat na kvízové otázky, přičemž ke každé z možných odpovědí je přiřazeno číslo, jež použiješ buď přímo do souřadnic, nebo k dalšímu výpočtu. Může to být ale i složitější – například po tobě zakladatel bude chtít, abys přijel k nějaké budově, zjistil její číslo popisné, spočítal počet oken, opsal letopočet z tabulky u vchodu a následně získané indicie dosadil do vzorce. Ani tím ale zdaleka nekončíme – indicie k získání finálních souřadnic mohou být například skryty v jednom z obrázků v listingu, nebo zamotány v textu tak, že je objevíš a po opakovaném čtení. U některých kešek je pak odhalení toho, jak se dopracovat k finálním souřadnicím, úkolem třeba i na několik dnů, než přijdeš na to „co tím chtěl autor říci.“

K mystery keším patří také takzvané „bonusovky“ – tedy poklady, ke kterým získáš indicie v jiných keškách – zpravidla v podobě čísla či písmene, fyzicky napsaného na keši nebo v logbooku. K tomu, abys takovou mysterku „vyluštil“ tedy budeš muset odlovit všechny keše, na které odkazuje.

Jak vyzrát na multiny (multi kešky)

multi_72Jak naznačuje už samotný název, multi keš se skládá z více bodů, které budeš muset navštívit. Tyto body se nazývají „stage“ a jsou nějakým způsobem důležité pro další postup k finálním souřadnicím. V podstatě existují dva typy stagí: buď zde získáš či najdeš souřadnice dalšího bodu, kam se musíš vydat, nebo se tu dozvíš nějakou indicii do vzorečku, ze kterého pak poskládáš výsledné souřadnice.

Multi keš se tedy skládá ze dvou a více částí, které je nutné navštívit. Nejvyšší počet bodů přitom není omezen. Na rozdíl od mysterek se u multin začíná na souřadnicích uvedených na webu. Končí se na finální stagi, kde je umístěna fyzická krabička s logbookem a dalšími proprietami.

Shrnutí

Shrňme si tedy všechny tři základní typy keší ve stručných bodech:

  • Tradiční keš – jdeš na souřadnice uvedené v listingu a hledáš tam keš.
  • Mystery/other – finální souřadnice musíš vyluštit na základě nějakých indicií.
  • Multi – budeš muset navštívit všechny zastávky (stage), aby ses dozvěděl, kde je krabička.

další kapitola
A nyní potěšíme oko pohledem na suvenýry a statistiky.