A jdeme hledat – mapa nebo kompas?

 

Ačkoli se ke kešce můžeš dostat i s papírovou mapou, nejčastějším společníkem při hledání navigace nebo mobilní telefon.

Většina mobilů a aplikací pro mobily nabízí při nejmenším dva základní režimy navigace ke keši. Tím prvním je kompas, zpravidla reprezentovaný šipkou určující směr a ukazatelem vzdálenosti. Je vhodný především pro finální zaměření a vyžaduje poměrně velkou přesnost GPS. Často tě šipka dovede až k pokladu, ale pozor na terénní podmínky – ne vždy se vyplatí ji slepě následovat! V cestě ti může stát vodní plocha, plot, soukromý pozemek nebo jiná nepřekonatelná překážka, a proto někteří owneři uvádějí u svých kešek nejvhodnější přístupovou cestu. Kompasy v mobilních telefonech nejsou, na rozdíl od těch v navigacích, zcela přesné. Považujte je spíše za orientační ukazatel.

Druhou nejčastější metodou je zobrazení v mapě. V tomto případě se na displeji budeš pohybovat v mapových podkladech, takže přesně uvidíš okolní terén, budovy a další podmínky. Některé aplikace umožňují volbu používaných map – v určitých situacích oceníš spíše turistické mapy, jindy se více hodí satelitní snímky.

Jak vybrat mezi kompasem a mapou? Na to neexistuje jednoznačná odpověď. Vyplatí se obě metody kombinovat, ale ty sám poznáš, co je pro tebe vhodnější. Nespoléhej ale pouze na kompas či mapu – při hledání používej hlavně svůj zrak.

Možné problémy při hledání

Při hledání keší můžeš narazit na celou řadu problémů. Zde se pokusíme nastínit řešení alespoň některých z nich.

 • Kešku nemůžeš najít – v první řadě si pořádně pročti listing a podívej se na nápovědu (hint). V listingu často najdeš informace, které mohou napovědět, jak keš vypadá nebo jak se k ní dostaneš. Dívej se pozorně kolem sebe, vyzkoušej i objekty, které považuješ za nepravděpodobné – často se budeš divit, jak nápaditě autor keš schoval.
 • Keška není na místě  – pokud máš jistotu, že jsi skrýš našel správně, ale keška v ní očividně není, dej o tom vědět jejímu zakladateli. Slouží k tomu záznam o nálezu se stavem Žádost o údržbu. Majitel keše by se pak měl přesvědčit, zda je keška na místě, případně zjednat nápravu.
 • Keška je poškozená – v případě, že je keš neopravitelně poškozená, se sice můžeš zapsat do logbooku, nicméně při záznamu o nalezení přes internet důrazně doporučujeme požádat zakladatele o údržbu. Někteří kačeři nosí tzv. opravnou sadu, kterou mohou dočasně nahradit poškozenou či chybějící keš.
 • Špatná přesnost GPS – systém GPS má určitou nepřesnost v řádech jednotek metrů, se kterou je nutno počítat. Přesnost zaměření dále zhoršují okolní podmínky – kromě mlhy a deště především vysoké stromy, budovy, železné konstrukce a další překážky, omezující výhled na oblohu. V některých situacích (v kanálech, jeskyních, …) se budeš muset obejít bez GPSky zcela. V případě zhoršeného signálu, může pomoci, když přijdeš podle kompasu z několika různých směrů. Pravděpodobně pokaždé dojdeš na trochu jiné místo, čímž si vymezíš oblast, kde by přibližně keška mohla být. Při hledání ti mohou pomoci také mapy, fungující offline, nebo fotomapy.
 • Špatné zaměření souřadnic – pokud je keš prokazatelně zaměřena chybně (je vhodné ověřit z více zařízení), pak požádej zakladatele o údržbu.
 • Okolí je přemudlené – pokud se v okolí nachází příliš mnoho lidí, můžeš se pokusit odvést jejich pozornost, např. keš umístěnou u země sebereš během fingovaného zavazování tkaniček u bot. Dobře mohou pro tyto účely posloužit také děti nebo tvůj domácí mazlíček. Pokud to za dané situace není možné, je vhodné nechat odlov na hodiny, kdy se kolem keše vyskytuje méně lidí. Jistě je lepší s odlovem počkat, než přitahovat nežádoucí pozornost a riskovat, že keš někdo zcizí nebo zničí!
 • Keš nesplňuje podmínky geocaching.com – jestliže keš porušuje podmínky geocaching.com, kontaktuj nejprve jejího majitele a tuto skutečnost s ním konzultuj. Jsi-li i poté přesvědčen, že keš může být např. nebezpečná, pošli žádost o její archivaci. V takovém případě se keší bude zabývat místní Reviewer. V případě, že tvé připomínky shledá jako oprávněné, keš archivuje – jinými slovy zruší.
 • Keš je špatně dostupná – před tímto zjištěním by měla varovat informace o obtížnosti terénu, nicméně pokud na místě zjistíš, že se ke kešce z nějakého důvodu nedostaneš, nezbývá než dorazit znovu s odpovídající výbavou. Jestliže podmínky na místě zjevně neodpovídají deklarované obtížnosti, zkus ownerovi navrhnout zvýšení příslušného hodnocení.

Strategie hledání, když jsi blízko kešky

Často doporučovanou strategií pro začátečníky je následujících několik bodů:

 • Ke keši se necháme navigovat automobilovou navigací (např. Mapy Google, Waze, HERE). Ideální je, pokud zakladatel keše stanovil místo pro parkování geovozidla – v takovém případě navigujeme na něj.
 • Na místě zapínáme mapy nebo kompas a hledáme ideální cestu ke keši.
 • V momentě, kdy se blížíme k finále, je lepší použít kompas, který přesněji určí, kde by se keška mohla nacházet.
 • Pokud keš nenalezneme pomocí kompasu, je dobré se porozhlédnout po okolí a pomoci si hintem, listingem nebo se podívat na fotomapu (pokud ji máš k dispozici).
 • Jestliže ani teď neuspěješ, mohou napovědět logy ostatních kačerů, případně přiložené fotografie.
 • V případě, že kešku ani pak nedokážeš najít, můžeš se na místo vrátit jindy – je totiž možné, že trpíš tzv. „geoslepotou“ – prostě a jednoduše keš nevidíš, ačkoli ji máš třeba přímo na očích.
 • Neuspěješ-li ani na další pokus, zkus poprosit ownera nebo jiného kačera o radu při hledání.

další kapitola
Kešku máme a je čas ji zkusit zalogovat.