Zakládání keší

 

Najdi vhodné místo

Malá keškaNalezení vhodného místa je jednou ze základních součástí výsledné kvality tebou založené keše. Snaž se vždy uvažovat nad tím, jak keš umístit, schovat a zakomponovat ji do okolního prostředí. Hledej místo, které je něčím zajímavé, výjimečné, které si lidé nějakým způsoben užijí, i kdyby tam žádná keš nebyla. Může se jednat o historickou památku, pěknou vyhlídku, nebo alespoň finále příjemné procházky. Skutečně nemá význam zakládat keš jen proto, že je poblíž kruhový objezd. V úvahu vezmi také okolní ruch – v místech, kde denně procházejí tisíce lidí, keška obvykle nezůstane bez povšimnutí příliš dlouho.

Zajisti si povolení

Keš nemůžeš umístit kamkoli tě napadne – jistě ani tobě by se nelíbilo, kdyby ti po zahradě chodili kačeři proto, že na tvém pozemku někdo založil keš. Pokud ukládáš poklad na soukromý pozemek, požádej o svolení jeho majitele. Stejně tak si hlídej, aby jediná přístupová cesta ke keši nevedla přes pozemky, které někomu patří. Pro umístění v lese nebo parku bys měl mít svolení příslušné správy. Zejména pozor na chráněné krajinné oblasti – zde bys keš bez souhlasu správce určitě umísťovat neměl.

Vyber dobrou krabičku

Krabička (bez ohledu na to, jaký má tvar) by měla splňovat přinejmenším dva základní parametry – měla by být vodotěsná a dostatečně odolná, aby přežila okolní vlivy v průběhu všech ročních období. Měla by také zapadat do okolí – například do lesa můžeš pověsit falešnou šišku, posadit nepravý pařez, ve městě se zase často objevují poštovní schránky či nejrůznější cedulky.

Kešku dobře zamaskuj

Cílem maskování primárně není potrápit kačery (byť i to může být částečně jeho smyslem), ale především zajistit, aby keška nebyla nápadná nezasvěceným osobám – mudlům. Způsobů, jak „zneviditelnit“ poklad, je celá řada – vždy ale závisí na tom, v jakém prostředí se bude nacházet. Někdy bude stačit vhodně zvolená barva schránky, jindy pomůže obalení v látce s maskáčovým vzorem, klasikou je pokrytí keše kůrou či její provedení v podobě předmětu, který na daném místě nepůsobí nepatřičně (pařez, šiška, větev, …).

Viditelně označ

Již i v Česku zaznamenala média několik výjezdů policejních pyrotechniků k podezřelé krabičce, ze které se následně vyklubala keška. Strážce zákona zpravidla přivolal někdo, komu se objekt a jeho umístění zdálo potenciálně nebezpečné. Pro tyto účely je tedy dobré označit schránku nějakým štítkem či popiskem, že kterého je zřejmé, že se nejedná například o výbušný nástražný systém.

Většina kačerů označuje keš cedulkou s textem „Oficiální keška“ s názvem a příslušnými kontaktními informacemi. Čím více informací poskytneš, tím lépe.

Připrav obsah keše

Samozřejmým absolutním minimem každé keše je papír, sešit či blok, kam budou úspěšní kačeři zapisovat své záznamy o nalezení – tedy logbook. Pokud to rozměry a provedení dovolují, neměl bys zapomenout ani na poučení pro nezasvěcené náhodné nálezce, takzvanou „mudlokartu.“ Zpravidla se provádí v podobě tvrdého (nejlépe zalaminovaného) papíru se stručným poučením, že se jedná o schránku hry geocaching a žádostí o nepoškozování a nepřemísťování. Ideálně je dobré mít tento text ve více jazycích.

Dále můžeš vložit tužku – zapomnětliví kačeři to jistě ocení, stejně jako když v listingu uvedeš, pokud v keši tužka není. S ohledem na možné mrazy je lepší použít pro tyto účely obyčejnou tužku než propisku. Volitelně může být obsahem tvé keše i nějaký trackovatelný předmět, odměna pro první nálezce, předměty na výměnu či drobnosti pro nejmenší („kindrbordel“).

Některé věci do kešky si můžeš i vytisknout z naší stránky Pro hráče – Logbooky pro tisk nebo je lze běžně koupit na eshopech českých Groundspeak prodejců.

Schovej keš na místo

Při ukládání keše je dobré ještě jednou zkontrolovat situaci na místě – tedy zejména, zda bude poklad dostatečně nenápadný a nebude budit pozornost. Dále je vhodné obhlédnout, zda místo není střežené kamerovým systémem či bezpečnostní agenturou, nebo jestli obyvatelům okolních budov nebude chování nálezců podezřelé.

Zaměř souřadnice

Jak jsme již zmínili v prvních kapitolách, satelitní navigační systémy pracují s jistou tolerovanou odchylkou v řádu jednotek metrů. Při zaměřováni polohy telefonem či navigací je tedy vhodné ujistit se, že přijímač pracuje s dostatečnou přesnosti – tedy především jestli „vidí“ dost satelitů. Počítej s tím, že při špatném počasí přesnost určení polohy klesá. Ještě lepší je zaměřovat polohu více zařízeními současně a výsledky pak zprůměrovat, případně do průměru zahrnout i souřadnice místa z nějakých online map. Další cestou, jak získat co možná nejpřesnější souřadnice, je přijít na místo uložení pokladu z několika směrů a jednotlivá měření pak zprůměrovat. Asi žádný zkušený kačer sice nečeká, že ho navigace dovede přímo ke keši, nicméně vodit případné nálezce o deset a více metrů mimo také není „pravé ořechové.“

Odešli žádost o vystavení keše

Máš tedy keš na svém místě, nicméně nikdo, kromě tebe, o ní ještě neví. Tvým dalším úkolem tedy bude zveřejnit keš na webu, aby se o ní dozvěděli ostatní. Přinejmenším doporučujeme oznámit keš na serveru Geocaching.com, který je v tomto směru největším zdrojem.

Před odesláním žádosti raději ještě jednou zkontroluj, zda tvá keška odpovídá všem pravidlům hry. Pokud ano, použij formulář Založit keš, který najdeš na oficiálním webu. V prvním kroku musíš vyhledat a označit polohu, kde se tvá keš nachází. Základní podmínkou přitom je, že v okolí 161 metrů nesmí být žádná jiná keš. Poté, co si tuto skutečnost ověříš, klepni na tlačítko Pokračovat.

V dalším kroku vybereš typ keše, kterou zakládáš, zadáš souřadnice a zkontroluješ zobrazení keše v mapě.

V následujícím kroku můžeš vybrat důležité body – například vyznačit vhodné místo pro zaparkování, nebo nejlepší přístupovou cestu.

pm05

Následuje jedna z nejdůležitějších součástí – název (který nesmí obsahovat české znaky), datum umístění, země a kraj. Do formulářového pole Souhrn zadej stručný popis, kterým se snaž zaujmout potenciální zájemce.

Pozornost věnuj také popisu (Popis), ve kterém se můžeš více rozepsat o důvodech, proč jsi svou keš založil. Volitelně můžeš zvolit pozadí stránky s keší (URL obrázku na pozadí (volitelné)), doporučené je také zadání nápovědy kterou usnadníš kačerům hledání. Na konci stránky pomocí přepínače vybereš, jestli má být tvůj poklad viditelný všem, nebo pouze prémiovým členům. Musíš také potvrdit, že jsi četl podmínky a pravidla.

V další fázi přijde na řadu zadání velikosti krabičky, obtížnosti nalezení a náročnosti terénu. Můžeš také zvolit až patnáct atributů, podle kterých kačeři poznají, co mají od daného místa a kešky očekávat.

Určení velikosti a obtížnosti

Určení velikosti a obtížnosti

Výběr atributů

Výběr atributů

V posledním kroku můžeš připsat poznámku pro člověka, který tvou keš bude schvalovat – reviewera. Čím více informací poskytneš, tím větší šanci máš na rychlé schválení, protože se na tebe reviewer nebude muset obracet s dotazy.

Poznámka pro reviewera

Poznámka pro reviewera

Po stisku tlačítka Uložit a zobrazit náhled se můžeš podívat na to, jak bude vypadat stránka tebou zakládané kešky.

Náhled zakládané keše

Náhled zakládané keše

Pokud jsi s výsledkem spokojen, zbývá poslední krok: odeslání požadavku tlačítkem Odeslat ke schválení.

Odeslání keše ke schválení

Odeslání keše ke schválení

Vyčkej na schválení a publikaci

Další krok celého procesu leží na bedrech člověka, který má na starost schvalování keší pro tebou zvolenou oblast. Říká se mu reviewer a jeho úkolem je kontrola všech náležitostí – tedy především toho, zda keš neodporuje žádnému z pravidel hry. Může také vyslat „beta testera“, tedy kačera, který ověří situaci přímo na místě.

Pokud shledá, že je s tvou keší všechno v pořádku, provede její publikaci. Od tohoto momentu mohou keš lovit všichni kačeři, využívajících databázi projektu.

Starej se a udržuj

Založením keše a její publikací tvá práce ale zdaleka nekončí. O kešku se totiž musíš starat – vyměňovat plné logbooky za prázdné, opravit či vyměnit poškozenou krabičku a řešit další situace, které ti nálezci nahlásí přes záznam typu „žádost o údržbu.“ Dalším tvým úkolem je kontrola logů – měl bys ověřovat, jestli záznamy o nalezení na webu odpovídají zápisům v logbooku keše.

Pokud řešení vyžaduje nějaký čas, můžeš kešku dočasně pozastavit. V případě, že se o ni dále nehodláš či nemůžeš starat, pak ji poskytni k adopci, nebo archivuj.

 

další kapitola
Následuje kapitola o setkávání hráčů – eventy.