Zakládání eventů a CITO

 

Geoještěrka kesky.czZakládání eventů má poměrně dost podmínek. Nesmíš například uspořádat událost, jejímž smyslem a cílem je společné hledání kešek. Stejně tak je zapovězeno spojovat kačerské eventy s „civilními“ událostmi, jako jsou koncerty, poutě, sportovní akce a další.

Akce musí být ohlášena (respektive založena podobným způsobem jako keš) minimálně dva týdny před plánovaným termínem, nicméně je dobrým zvykem publikovat ji i dřívě – maximálně však tři měsíce předem. Dřívější publikace je umožněna jen u velkých akcí (typicky mega a giga eventy), kdy se počítá s vícedenní akcí a například nutností plánování ubytování. Poté, co event proběhne, ho musí jeho zakladatel nejprve dočasně pozastavit a následně do čtyř týdnů archivovat. V případě opakovaných akcí se všechny další eventy zakládají opět jako nové. Jestliže se v rámci eventu budou účastníci přesouvat, zakládají se pozice jednotlivých aktivit jako waypointy.

Keš typu event bude reviewerem publikována pouze v případě, že budou splněny veškeré podmínky a náležitosti. Na událostech je například zakázáno provozovat jakékoli komerční aktivity s výjimkou prodeje oficiálních trackovatelných předmětů. Zakladatel ale může požádat účastníky o finanční příspěvky či dary pokrývající oprávněné náklady na akci. Listing může obsahovat jména sponzorů, ovšem bez log a odkazů.

Jak založit event

Jak jsme si již řekli v minulých kapitolách, akce, neboli “Event cache”, slouží k setkávání kačerů. Zpravidla se na nich probírají kešky, vyprávějí příběhy, probírají zkušenosti, vyměňuji “céwégéčka” a logují trackovatelné předměty. Některé eventy pak mají i další téma – například procházku, turistický výšlap či jinou aktivitu. Pokud ses rozhodl uspořádat setkání kačerské obce, měl bys vědět, jak na to.

Co jsou Event cache?

Event cache jsou akce organizované a navštěvované kačery. Dalo by se říci, že jsou to takové “geokačerské párty”. Pro lepší představu se podívej na Kalendář akcí a prohlédni si popis alespoň několika událostí.

Co se obvykle na události dělá?

Pojetí může být různé – může se sedět, jíst, hrát různé hry, sdílet příběhy související s geocachingem, chodit, jezdit na kolech, …. V tomto směru nejsou téměř žádná zásadní omezení, nicméně doporučujeme prostudovat pravidla, na která odkazujeme dále. Nicméně event by měl mít nějaké

Chci uspořádat event. Co mám zajistit?

První co bys měl mít jsou zkušenosti – navštiv alespoň pár cizích eventů, abys zjistil jak to funguje.

Někdy v závislosti na délce akce, místě a možnostech je nutné přemýšlet i o následujících věcech:

  • Možnost parkování (zejména pokud očekáváš velké množství lidí).
  • Možnost pořízení/zakoupení potravin a pití (při delší trvání akce).
  • Přístřeší (pokud se nejedná o venkovní akci).
  • Toalety.

Měl by sis také nastudovat oficiální pravidla pro zakládání eventů a neopomeň také komentovaná pravidla na toto téma od českých reviewerů.

Připravuji venkovní akci. Co když bude pršet?

Nad tímto je rozhodně vhodné zamyslet se předem a publikovat nějaký plán či rozhodnutí v tomto směru na stránce eventu. Měj na paměti, že déšť a nepříznivé počasí může zvýšit hodnocení terénu a obtížnosti a bude mít vliv také na účast i možné činnosti.

Jak zadám akci na web Geocaching.com?

V okamžiku, kdy máš připravené všechny detaily plánované události, bys je měl vystavit na web Geocaching.com. K tomu použiješ příslušný formulář pro zakládání eventů.

V prvním kroku vyber, zda se jedná o běžný event, nebo CITO. Dále zadej místo, kde hodláš událost pořádat.

Na další obrazovce můžeš přidat důležité body, jako jsou parkoviště, stezky a zajímavá místa.

Můžeš přidat důležité body,

Můžeš přidat důležité body.

Následně zadej název, datum, zemi, kraj, stručný souhrn a podrobnější popis události. Nezapomeň zahrnout všechny důležité informace tak, aby návštěvníci věděli, kde setkání proběhne, co jim přinese a co budou mít na místě k dispozici. V listingu musíš uvést předpokládaný začátek a konec akce.

Ve čtvrtém kroku následuje zadání obtížnosti a terénu, případně přidání atributů.

Zadání obtížnosti a terénu, případně přidání atributů

Zadání obtížnosti a terénu, případně přidání atributů

Pátý krok je poznámka pro reviewera. Zde můžeš zadat informace, které by člověk zodpovědný za schválení události mohl požadovat.

Poznámka pro reviewera

Poznámka pro reviewera

Event si pak můžeš prohlédnout ve formě náhledu a v případě, že je vše v pořádku, odeslat ke schválení.

Náhled a odeslání žádosti

Náhled a odeslání žádosti

Pak musíš vyčkat, dokud Ti reviewer event neschválí.

další kapitola
Čeká nás zajímavá kapitola TB/GC trekovací předměty