CITO – pomáháme přírodě

 

CITOV tomto případě se jedná o setkání za účelem pomoci či zlepšení životního prostředí. Základní filozofie CITO (Cache In Trash Out) vychází z toho, že pro kačery je příroda prostředím, ve kterém hledají kešky, proto ji jako formu poděkování pomohou uklidit či jinak zvelebit.

Kromě sběru odpadků se CITO eventy mohou zaměřovat na výsadbu stromů, odstraňování invazivních rostlin či další aktivity, směřující k zlepšení stavu místa, kde se událost koná.

Stejně jako jiný typ eventu musí mít i CITO event stanoveno místo konání a čas. Minimální délka trvání CITO eventu podle pravidel je 1 hodina.

další kapitola
Jak se správně zakládají eventy?