Jaké typy eventů existují?

 

Nejčastěji se budeš setkávat s prvními třemi uvedenými typy eventů. Zbylé se vyskytují velmi zřídka nebo už vůbec.

Cache In Trash Out Event - Large Icon

„CITO“ – Cache In Trash Out Event

CITO je speciální event, jehož cílem je ulevit přírodě. Typicky se kačeři snaží vyčistit určité místo od věcí, které tam nepatří – například úklid lesa od odpadků.

Event Cache - Large Icon

„Event“ – Event Cache

Event je běžné setkání kačerů. Eventy mají většinou nějaké téma a navíc slouží k vzájemnému seznamování lokální komunity a sdílení či výměnám trackovacích předmětů či CWG.

Mega-Event Cache - Large Icon

„Megáč“ – Mega-Event Cache

Megáč neboli mega event je vlastně tradiční event s velkou návštěvností. Nálepku megaeventu událost získá při více než 500 účastnících. V Čechách se typicky pořádá minimálně jeden velký megaevent ročně, navíc některé zajímavé eventy dosáhnou hranice Mega svoji atraktivitou (například tradiční Adventní Geoskořápky v Praze na Čertovce).

Giga-Event Cache - Large Icon

„Gigáč“ – Giga-Event Cache

Gigáč neboli giga event je vlastně nejmasivnější podobou eventu. Nálepku gigaeventu akce získá při více než 5000 účastnících. Gigáče jsou pořádány v rámci Evropy a možná někdy nějaký přijde i k nám.

GPS Adventures Maze Exhibit - Large Icon

GPS Adventures Maze Exhibit

Zvláštní druh eventu, který má edukativní charakter – seznamuje návštěvníky s geocachingem a souvisejícími technologiemi. Do roku 2013 byl tento typ eventu pořádán pouze v USA a Kanadě, v roce 2013 se tato ikonka poprvé objevila v Evropě a premiéru měla Praha. Kdo se zúčastnil, má i tuto ikonku (GC45GGA). V následujících letech bude tento typ eventu publikován i v dalších evropských zemích.

10 Years! Event - Large Icon

10 Years! Event Cache

Po celém světě se od 1. do 3. května roku 2010 pořádala série eventů, oslavující zrušení umělé chyby v GPS signálu. Pokud jste se takového eventu zúčastnili, máte i tuto jednorázovou ikonku. Bylo možné odlovit i v České republice.

další kapitola
Tipy a rady jak navštívit správně event