Základní pojmy v Geocachingu

 

Signal FrogJak už víme, web Geocaching.com patří společnosti Groundspeak, což je americká firma založena v létě 2010 poskytující zázemí pro hry s GPS. Její sídlo je ve městě Seattle ve státě Washington. Oficiálním maskotem Groundspeaku je zelený žabák – Signal Frog ™.

Hráčům se v české kotlině říká nejčastěji kačer (z anglického pojmu cacher). Jiného kačera zpravidla poznáš podle upřeného pohledu do mobilního telefonu či navigace a snahy o nenápadnost, která se v mnoha případech nedaří. Platí pravidlo, že kačeři si mezi sebou tykají bez ohledu na věk. Pokud přibereš na výpravu děti, označují se jako georobůtci. Používáš-li k přemísťování mezi keškami automobil, zvykni si na termín geovozidlo. Pro identifikaci ostatními ho můžeš označit samolepkou s obrázkem ještěrky, která je v České republice zaběhnutým symbolem geocachingu.

Cílem tvého snažení je nalezení kešky, tedy „pokladu“, kterým je obvykle nějakým způsobem maskovaná schránka. Ta může mít různou podobu, počínaje polotovary pro výrobu PET láhví a plastovými krabičkami, které budete znát z kuchyně, až po velmi rafinovaná provedení schránek. Překvapí tě možná i kešky v podobě výstražných cedulí, ptačích budek, šišek, větví či falešných pařezů. Provedení záleží jen na fantazii a dovednostech zakladatele kešky – často anglicky nazývaného owner.  Kromě zeměpisných souřadnic ti s nalezením může pomoci hint neboli nápověda, ale i listing. Listing je popis kešky obsahující důvody, proč se poklad nachází právě na tomto místě, případně další s místem související informace. Často v něm také najdeš detaily užitečné k nalezení keše.

Součástí listingu jsou i doplňující informace o obtížnosti, terénu, velikosti a atributech. Podrobněji se těmto věcem budeme věnovat v samostatných článcích – ale zběžně pro informaci:

  • Obtížnost je vyjádřena na stupnici od 1 do 5, přičemž „jedničku“ by měl najít i začátečník. Naopak „pětka“ znamená velmi rafinované nebo obtížné provedení, které potrápí i zkušené kačery. U složitějších typů keší (jiných než základních tradičních) obtížnost udává i náročnost luštění.
  • Terén také používá stupnici 1 až 5. Platí, že „jednička“ by měla být přístupná i vozíčkářům, naopak k získání „pětky“ budeš potřebovat speciální výbavu (horolezeckou, potápěčskou nebo jinou).
  • Velikost kešky se může pohybovat od 1 centimetru až po extrémy, kdy je za keš považována například jeskyně. Takovou keš nalezneš i v České republice.
  • Atributy bývají uvedeny ve formě grafických symbolů a informují kačery o charakteristice keše a jejím okolí. Dozvíš se zde například, zda je ke kešce možné se dostat na kole, na motorce či autem. Upřesní zda je keška vhodná pro děti, návštěvu se zvířaty, jak daleko budeš muset jít a varuje před nebezpečím, například klíšťaty, jedovatými rostlinami a trny. Je důležité vědět, že atributy uvádí autor keše, nelze se na ně tedy stoprocentně spolehnout.

Na konci listingu bývá nápověda – hint (ale není to podmínkou), která je zašifrovaný. Dešifrovat ho můžeš jednoduše pomocí odkazu pod ním. Hintem může být jedno slovo, například „pařez“, nebo také věta, slogan, ze které můžeš odvodit, kde se keš nachází.

Poloha kešky je definována pomocí geografických souřadnic, které jsou zpravidla ve formátu N 50°04.495′, E 14°25.178. (v tomto případě se jedná o zeměpisné souřadnice Karlova náměstí v Praze). Konkrétní místo nalezneš s pomocí zařízení schopného přijímat družicový signál GPS. Dle Wikipedie je „Global Positioning System, zkráceně GPS, vojenský navigační systém provozovaný Ministerstvem obrany Spojených států amerických, který dokáže s několikametrovou přesností určit pozici kdekoliv na Zemi.“ V praxi budeš potřebovat zařízení, které umí s tímto signálem pracovat – například navigaci, navigaci uzpůsobenou pro Geocaching nebo chytrý mobilní telefon / tablet.

Když máš všechny informace potřebné k nalezení kešky, můžeš se vydat na její odlov. Odlovem znamená nalezení keše, během kterého je nutné dávat pozor především na mudly, tj. nic netušící osoby v okolí. I když jsou mudlové většinou neškodní, je vhodné počínat si nenápadně, abychom nebudili zbytečnou pozornost. Jsou známy případy, kdy podezřelé chování kačerů vyústilo ve výjezd policejní pyrotechnické jednotky, kterou přivolali všímaví občané. Bohužel se také stává, že kešku někdo zničí, vykrade či jinak zlikviduje. V takovém případě mluvíme o zmudlování nebo vymudlení keše. I z tohoto důvodu je při odlovu nutná opatrnost.

Jestliže se vše podaří a kešku objevíš, můžeš v ní zpravidla najít několik věcí.

  • Logbook má formu notýsku nebo papírků. Můžeme ho považovat za návštěvní knihu, do které zaznamenáme čili zalogujeme svůj nález. Log neboli záznam o nalezení lze provést tužkou či propiskou, kterou sice v mnoha keších najdeme, ale doporučujeme na to nespoléhat a nosit si svou vlastní. Zkušenější kačeři pro účely logování mohou používat razítka či samolepky. Do logbooku se zapisuje datum, případně čas nalezení, přezdívka kačera, vložené a vyjmuté předměty. Volitelně můžeš přidat i své dojmy, pochvalu a poděkování zakladateli.
  • Další součástí kešky bývá mudlokarta, která slouží jako informace (pravidla) pro náhodné nálezce. Tou je schránka vybavena pro případ, že by byla nalezena nezasvěcenými osobami – mudly. Na této kartičce bývá zpravidla napsáno, že se jedná o součást hry geocaching a žádost o to, aby nebyla krabička přemísťována či ničena. V nejmenších keších ale mudlokartu nenalezneme, protože se tam jednoduše nevejde.
  • Geocoin je trackovatelná neboli sledovatelná mince (zpravidla bývá kovová), opatřená jedinečným kódem, který slouží k zalogování sledovatelného předmětu. Takovou minci můžeš z keše vyjmout a přenést do jiné. Českou specialitou jsou tzv. CWG („céwégéčka“) alias Czech Wood Geocoin – dřevěné „mince“ s vypáleným nebo nakresleným obrázkem a přezdívkou kačera či názvem události. CWG měníme výhradně v poměru jedna ku jedné.
  • Trackovatelné předměty neboli také sledovatelné předměty bývají označeny unikátním kódem, zpravidla v podobě kovového štítku, který je k předmětu připevněn. Jejich úkolem je cestovat z kešky do kešky a lze sledovat jejich pohyb. I v tomto případě můžeme předměty z keše vyjmout a přenést ho do jiné, ale neměli bychom si ho ponechávat déle než 14 dní.
  • Někdy v kešce můžeme najít i překvapení pro naše georobůtky v podobě tzv. kinderbordelu. Ve většině případů se jedná o drobné hračky, pocházející nejčastěji z čokoládových vajíček. Zde platí pravidlo, že georobůtek může vyměnit hračku za svou stejné nebo vyšší hodnoty. Jojo, děti budou nadšené.

Nedílnou součástí Geocachingu jsou i lidi. První je owner neboli zakladatel či majitel kešky. Jeho úkolem je kromě založení také údržba (například výměna plných logbooků za prázdné) a kontrola záznamů o nalezení. V případě, že založíš vlastní kešku, stáváš se jejím ownerem.

Aby keše nevznikaly živelně a odpovídaly stanoveným pravidlům, je pro každý region určena osoba, která keše schvaluje. Nazývá se reviewer a jeho úkolem je posouzení a kontrola všech náležitostí požadavků na založení nové kešky. V případě, že keš vyhovuje všem zásadám, následuje publikace na webu geocaching.com. Od toho důležitého okamžiku mohou kešku hledat všichni registrováni kačeři.

Tak co? Jdeme hrát?

další kapitola
Další kapitolou je Registrace nového hráče.