Co je to Geocaching?

 

GeocachingGeocaching (čti „geokešing“) je hra na pomezí sportu a turistiky, při které se hledají ukryté schránky pomocí zeměpisných souřadnic. Skrytá schránka neboli poklad se nazývá cache (čti „keš“ nebo „keška“).

Jednou ze základních myšlenek geocachingu je umísťování keší na zajímavá místa. Jejich úkolem je přivést kačery do tajemných zákoutí, ať už v České republice nebo po celém světě. V popisu keše neboli listingu bývá vysvětleno, čím je místo zajímavé a proč právě zde byla tato keška založena. Často jsou keše ukrývány na velmi frekventovaných místech, kde i jejich nalezení může být velkou zábavou.

Zjednodušeně řečeno se jedná o hru, ve které někdo někam schová krabičku, do níž vloží logbook, tužku, případně další předměty. Poté publikuje informace o poloze této keše, aby jí další kačeři mohli nalézt. Všechno se odehrává na oficiálním webu této hry – www.geocaching.com , který je provozován společností Groundspeak (pozor – nepleťte si ho s webem geocaching.cz , který s Groundspeakem nemá nic společného). Na webu geocaching.com má každá keš svoji vlastní stránku, kde jsou zveřejněny informace, vedoucí k jejímu nalezení.

Cíl hry si každý kačer stanoví sám, nejčastěji ale jde o nalezení co možná největšího počtu keší. Někdo se zaměřuje na keše s vysokou obtížností, jiný například sbírá kešky v zahraničí.

Proč by tě Geocaching mohl bavit?

Možná si pokládáš otázku, proč zrovna tato hra by tě měla bavit. Každý si určitě své důvody najde sám. Je to například ideální hra pro ty, kteří neradi bezcílně bloumají po lesích, parcích či ulicemi měst. Mnoho z nás potřebuje pádný důvod k tomu, aby někam vůbec vyrazili. Geocaching těch důvodů nabízí celou řadu:

  • Zajímavá místa  platí pravidlo, že krabička by měla být umístěna na nějakém zajímavém místě. Může se jednat o tradiční či naopak netradiční objekt nebo místo, kde se udála nějaká historická událost, přírodní zajímavost nebo byla vytvořena na něčí počest. V popisu keše (listingu) by zakladatel měl uvést důvod, proč keš zde umístil a co je na tomto místě zajímavého.
  • Cíl – procházka, která má určitý cíl. Rozhodně je lepší navštěvovat turistické destinace nebo zákoutí, která mají smysl.
  • Pohyb – pro zakládání kešek platí určitá pravidla. Například není možné, aby se na jednom místě nacházelo více keší. K přemísťování mezi kešemi můžeme využít řadu dopravních prostředků, ať už se jedná o kolo, auto či městskou hromadnou dopravu. Nejvíce ale našemu zdraví určitě prospěje kolo nebo pěší procházka.
  • Zábava– hledání krabiček na první pohled nevypadá jako největší zábava, ale pokud tě tato hra pohltí, nebudeš chtít už nikdy přestat. Pokud máš malé děti, neváhej a vezmi je s sebou na výlet za keškami. Některé to bavit možná nebude, ale některé budou mít radost z každé krabičky, kterou najdou. A co teprve když v keši naleznou nějakou zajímavou hračku… i když se bude stmívat, nebudou chtít jít domů. Z geocachingu se tak rázem stane zábava pro celou rodinu. Toto rčení platí například i pro venčení domácích mazlíčků.
  • Soutěžení – Mnoho z nás patří mezi soutěživé typy. V geocachingu se počítají nalezené keše a ten pocit, když nějakého kačera překonáte, je prostě krásný.

další kapitola
Nyní si projdeme základní pojmy v Geocachingu.