Geocaching a coronavirus!

 

Poslední dny jsou plné preventivních opatření. Samozřejmě se dotýkají i Geocachingu.

Nezapomeňte si prosím dočasně znepřístupnit (disable) své kešky, které jsou nově vlivem restrikcí nedostupné – typicky se jedná o kešky umístěné v infocentrech, knihovnách či restauracích.

Dále je zde sdělení českých reviewerů:

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu Vládou České republiky zakazující pořádání akcí s účastí přesahující 30 osob jsou revieweři nuceni po dobu, než bude uvedený zákaz odvolán, pozastavit publikaci všech nových eventů a CITO.

Stejně tak se dané nařízení uplatní i na již publikované eventy a CITO s termínem konání od 13. 3. do 12. 4. 2020, jež budou ze strany reviewerů nyní disablovány a owneři budou vyzváni k informování přihlášených a následné archivaci. Akce s pozdějším termínem konání než 12. 4. 2020 budou zatím ponechány beze změny, pakliže však Vláda trvání nouzového stavu následně opětovně prodlouží, dojde i k disablování a archivaci těchto eventů a CITO.

Community Celebration Eventy by v takovém případě byly s ohledem na jejich zvláštní povahu pouze disablovány a ve spolupráci s ownery přesunuty na pozdější termín, zákaz jejich pořádání a účasti na nich v době nouzového stavu by však platil obdobně jako u jiných akcí.

Revieweři České republiky