Experimentální typ kešky: „mysterka“ v AR – rozšířené realitě (časově omezeno)

 

Geocaching HQ připravil nový typ keše. V oficiální nápovědě ho popisuje jako „mysterku“ v rozšířené realitě (AU – augmented reality). Pokud bys takovou kešku rád založil, máš na to čas jen do 6. září 2018.

V nápovědě v sekci Informace o typech keší je nově zařazena kapitola 2.19 s nadpisem „Rozšířená realita (AR) a geocaching“. Píše se v ní, že od 6. června 2018 do 6. září 2018 je možné založit a odeslat ke schválení mystery keš, vyžadující po hráči použití aplikace pro rozšířenou realitu (Augmented Reality – AR). Jedná se o experiment s cílem zjistit, jak bude na tento herní prvek a technologii reagovat komunita. Platí přitom, že keše publikované v rámci tohoto experimentu mohou být ze strany Geocaching HQ později archivovány (s dodatkem „pokud se změní okolnosti“).

Po vypršení testovací doby mohou se GC HQ rozhodne, zda publikované keše zůstanou zachovány (s dovětkem „na základě staršího pravidla, i když toto pravidlo se změnilo nebo již neexistuje“), nebo archivovány. Hráče, kteří našli AR kešku, Geocaching HQ žádá o zpětnou vazbu prostřednictvím online dotazníku.

Aplikace rozšířené reality

K publikaci keše v rozšířené realitě je nutné, aby aplikace, kterou hráči budou používat k jejímu nalezení, splňovala následující požadavky:

 • Musí být k dispozici pro zařízení s Androidem a iPhony (iOS).
 • Její stažení a případné vytvoření účtu je zdarma.
 • Umožňuje uživatelům nahrát vlastní „vrstvy“ rozšířené reality.
 • Poskytuje zážitek rozšířené reality s ohledem na zeměpisnou polohu.

Jako příklad aplikací, které aktuálně splňují tyto požadavky, jsou uvedeny HP Reveal (pro iOS a Android) a Metaverse (pro iOS a Android). Coby aplikace, která momentálně nesplňuje tyto požadavky, je uvedena Holo, protože neumožňuje uživatelům nahrát vlastní „vrstvy“ AR.

Typ keše a jméno/název

Vyžadovat k nalezení keše použití aplikace rozšířené reality je dovoleno pouze u keší typu mystery, respektive other. Jméno takové keše musí být ve formátu AR_Jméno keše. To má umožnit snadné filtrování keší, které funguje pod prémiovým účtem, kdy hráč zadá jako kritérium „Jméno keše začíná na AR_“. Aktuální seznam všech keší v rozšířené realitě můžeš najít na oficiálním webu.

Popis keše v rozšířené realitě (listing)

V popisu keše musí být odkaz na stažení příslušné aplikace z oficiálního zdroje, tj. Obchodu Google Play a App Store. V listingu keše pak nesmí chybět následující odstavec v angličtině s tím, že překlad do regionálního jazyka je dobrovolný.

<p>“This cache is part of an experiment that allows the use of Augmented Reality (AR) apps to find the cache. At the end of this experiment, Geocaching HQ will decide if this cache will be <a href=“https://www.geocaching.com/help/index.php?pg=kb.page&id=63″ target=“_blank“>grandfathered</a> or archived. Geocaching HQ reserves the right to archive this cache at any time if conditions change. If you have found this cache and would like to give feedback on your experience, please <a href=“https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefspIjWRGxZfk04CKrgiGbxhHrtl3TAOgxsK5-dFClYpUnqw/viewform?usp=sf_link“ target=“_blank“>fill out this survey</a>.”</p>

Body trasy (waypointy)

Pro založení platí pravidla, jako u běžných „mysterek“, tedy:

 • Keš musí mít finálku s krabičkou a logbookem.
 • Umístění finálky se musí nacházet maximálně ve vzdálenosti 3,2 km od výchozích souřadnic.
 • Alespoň pro část hledání keše je nutné použít GPS. Tento požadavek je splněn, když:
  • Se hráč musí dostat na zadané či získané souřadnice.
  • Zážitek v rozšířené realitě je závislý na poloze, což znamená, že něco můžeš v aplikaci AR vidět pouze na určeném místě.
  • Jsou povoleny virtuální i fyzické stage. Waypointy ve virtuální realitě se však musí nacházet ve venkovním prostředí.

Závěrečné tipy

Rozšířená realita je relativně nová technologie. Jako taková nemusí vždy fungovat bez chyb, proto je vhodné počítat s problémy při nastavení i prohlížení.

Je doporučeno neumísťovat AR keše u míst konání mega eventů nebo jiných velkých událostí, protože rozšířená realita nemusí správně fungovat, když se více lidí pokouší sledovat stejný AR zážitek.

Počítej s tím, že příprava keše může trvat déle než v případě běžných kešek. Buď trpělivý a spolupracuj s reviewerem.

Co je „rozšířená realita“?

První, co musíš vědět, je fakt, že rozšířená realita nerovná se virtuální realita! Jsou to dvě naprosto odlišné věci, které mají společné jen slovo „realita“.

V rozšířené realitě můžete třeba prozkoumávat okolí

V rozšířené realitě můžete třeba prozkoumávat okolí

Podle Wikipedie je rozšířená realita „označení používané pro reálný obraz světa doplněný počítačem vytvořenými objekty. Jinak řečeno jde o zobrazení reality (např. budovy nasnímané fotoaparátem v mobilním telefonu) a následné přidání digitálních prvků (třeba informací o daném objektu).“

V praxi se zatím tento fenomén nejvíce prosadil díky hrám Ingress a Pokémon Go. Ty jsou současně pěknou ukázkou, co je rozšířená realita v praxi: hráč se „skrz mobilní telefon“ dívá na skutečný svět (realitu), který je doplněn (rozšířen) o herní prvky – například portály či pokémony.

Další ukázkou použití rozšířené reality v praxi je třeba mobilní aplikace společnosti IKEA, ve které si zákazník na mobilním telefonu vybere nábytek a následně si ho může „promítnout“ přímo do svého bytu a podívat se, jak se tam vejde a hodí.

Lze předpokládat, že nezbytným předpokladem k vytvoření keše ve virtuální realitě tedy bude znalost v tomto oboru.