13 praktických tipů (nejen) pro nováčky v geocachingu

 

Oficiální blog Geocaching.com přinesl třináct tipů, zaměřených především na nováčky. V tomto článku je společně poněkud více probereme a rozebereme.

 1. Nekopej a nehrab v zemi! Protože je (zejména s ohledem na zvěř) zakázáno “pohřbívat” kešky do země, neměl bys na místě hledat žádným způsoben, narušujícím půdu. Chovej se k prostředí ohleduplně, aby při tvém odchodu vypadalo stejně, jako před příchodem.

  Nekopej a nehrab v zemi!

  Nekopej a nehrab v zemi!

 2. Mysli na to, že kešky mají různé velikosti a tvary! Pokud jsi odlovil několik (desítek) keší, už jsi patrně viděl ta nejčastější provedení: nevyfouknutou PET, filmovku či krabičku od Tic Taců nebo léků. Vždy záleží na nápaditosti ownera a jeho snaze udělat kačerům radost. Můžeš hledat úplně titěrnou magnetickou “nanovku,” která je menší než poslední článek malíčku, stejně jako krabici, kam bys bez problémů schoval malé dítě. Proto je dobré před započetím hledání vyhledat v listingu informaci o velikosti. Pokud je například “jiná/other,” můžeš čekat buď nano keš (maličká a oficiálně neuznávaná velikost), nebo něco velmi rafinovaného. Jestliže je naopak deklarovaná největší velikost, patrně nebudeš muset hledat příliš dlouho.

  Mysli na to, že kešky mají různé velikosti a tvary!

  Mysli na to, že kešky mají různé velikosti a tvary!

 3. Buď opatrný a nenápadný! Zejména na frekventovaných místech, kde se pohybují lidé, se snaž chovat co nejvíce nenápadně. Je lepší nechat odlov keše na jinou dobu či jiný den, než riskovat, že ji svým počínáním prozradíš takzvaným “mudlům.” Dávej pozor nejen na osoby, procházející kolem, ale sleduj i okolní budovy, zda Tě někdo nesleduje z okna či balkónu. Zejména v centrech měst je nepozorovaný odlov známkou dobrého kačera.

  Buď opatrný a nenápadný!

  Buď opatrný a nenápadný!

 4. Pomoz přírodě za to, že ti poskytuje prostor pro hru! Možná si už sám zaznamenal vyšlapané cestičky ke keším, v některých případech i nepořádek či další projevy zvýšeného provozu (byť ne vždy nutně způsobené kačery). Chceš-li přírodě poděkovat za to, že ti poskytuje prostor pro oblíbeného koníčka, zúčastni se nějakého CITO eventu. CITO je pořádáno kačery za účelem uklizení, opravy či jiného zvelebení zvolené lokality. Chceš-li být v tomto směru skutečně aktivní, můžeš sám uspořádat CITO. Možná budeš překvapen, kolik kamarádů a známých ti přijde pomoc.

  Pomoz přírodě za to, že ti poskytuje prostor pro hru!

  Pomoz přírodě za to, že ti poskytuje prostor pro hru!

 5. Nezapomeň (ne)povinnou výbavu každého kačera! O tužce už byla řeč, ale při geocachingu využiješ i další pomůcky. Například pokud se vydáš na keš s terénem obtížnosti 5, měl bys být patřičně vybaven (zpravidla lanem, žebříkem apod.). Při nočních odlovech určitě nezapomeň na baterku a/nebo čelovku. K některým mysterkám a multinám přijde vhod UV lampa – v takovém případě ji najdeš u dané keše jako atribut. Hodit se může také zrcátko, kterým obhlédneš obtížněji dostupná místa, baterky (přinejmenším jako záloha do svítilny a/nebo GPS) či kleštičky. Postupem času přijdeš na to, jaká výbava je pro tebe vhodná.

  Nezapomeň (ne)povinnou výbavu každého kačera!

  Nezapomeň (ne)povinnou výbavu každého kačera!

 6. Neodbývej své logy! Tvůj log (záznam o nalezení) je pro ownera jedinou odměnou za jeho snahu. Věz, že založení keše není úplně jednoduché, stejně tak ani její údržba. Když si navíc dá někdo práci s krabičkou, zaslouží si určitě díky ze strany nálezů. Na jedné straně je sice pravda, že psát sáhodlouhé příspěvky na mobilním telefonu není zrovna pohodlné. Můžeš je ale rozvést, jakmile se dostaneš k počítači. Pouhým “TFTC” či “díkeš” ownerovi asi moc radosti neuděláš. Zkus tedy připsat něco o tom, jak se ti keška líbí, jestli bylo těžké nebo lehké ji najít a další podrobnosti! Poskytneš tím zpětnou vazbu, potěšíš zakladatele a třeba ti zápis pomůže v budoucnu vzpomenout si, která keška to vlastně byla.

  Neodbývej své logy!

  Neodbývej své logy!

 7. Když si z keše něco vezmeš, musíš do ní něco dát! Z tohoto pravidla existuje jediná výjimka, kterou jsou sledovatelné předměty. Ty můžeš vzít bez náhrady. Za jakýkoli jiný předmět, ať už se jedná o hračku pro děti (“kinder-bordel”), CWG, či cokoli jiného, musíš v kešce nechat něco přinejmenším stejné, nebo vyšší hodnoty. Jak praví klasik: kdyby se tohle pravidlo dodržovalo, budeme za pár let v keších nalézat diamanty :-D.

  Když si z keše něco vezmeš, musíš do ní něco dát!

  Když si z keše něco vezmeš, musíš do ní něco dát!

 8. Sledovatelné předměty jsou součástí hry! Nenechávej si je, ale přemísťuj je mezi keškami! Sledovatelný předmět poznáš zpravidla podle kovového štítku s jedinečným kódem. Na webu nebo v aplikaci pak můžeš zjistit, jaký cíl daný předmět má (například někam docestovat, nebo jen putovat mezi keškami). Pokud mu chceš v jeho úkolu pomoci, vezmi si ho k sobě, ale vyzvednutí z keše co nejdříve zaloguj! Předmět co možná nejdříve vlož do jiné keše a opět nezapomeň logovat jeho uložení. Maximální doba, po kterou můžeš předmět držet u sebe, je 14 dní, nicméně doporučujeme ji co možná nejvíce zkrátit.

  Sledovatelné předměty jsou součástí hry! Nenechávej si je, ale přemísťuj je mezi keškami!

  Sledovatelné předměty jsou součástí hry! Nenechávej si je, ale přemísťuj je mezi keškami!

 9. Vždy sebou nos tužku! To je patrně jedno z nejzásadnějších pravidel. Mnozí owneři sice do svých kešek tužku vkládají, určitě ale doporučujeme na to nespoléhat. Zákon naschválu funguje, takže pokud budeš mít vlastní tužku, v keši jistě bude. Jakmile ji ale jednou někde zapomeneš, v krabičce ji skoro jistě nenajdeš. Některé kešky svými minimalistickými rozměry ani vložení tužky nedovolují. Kromě tužky jsou poměrně populární razítka, která ušetří drahocenné sekundy na náročných powertrailech nebo jestliže máš velmi dlouhou přezdívku. Oblibě se těší také samolepky, nicméně ty většina ownerů nevidí ráda.

  Vždy sebou nos tužku!

  Vždy sebou nos tužku!

 10. Účastni se eventů a poznej komunitu! Samozřejmě toto pravidlo nenutíme všem – ne každý vyhledává společnost druhých či dobře snáší přítomnost cizích lidí. Přesto ale můžeme z vlastní zkušenosti setkání s ostatními doporučit. Setkáš se s lidmi, se kterými tě spojuje koníček, takže určitě bude o čem si povídat. Často se například na eventech řeší konkrétní kešky – která se povedla, jak jít na rafinovanou šifru a kam naopak nemá význam chodit. Za účast na eventu navíc dostaneš jeden bod do statistik, stejně jako za nalezenou keš. Pokud tě zajímají sledovatelné předměty, zpravidla jich na setkáních uvidíš a můžeš zalogovat hned několik. Podobně jsou eventy vhodné pro výměnu CWG.

  Účastni se eventů a poznej komunitu!

  Účastni se eventů a poznej komunitu!

 11. Vždy se zapiš do fyzického logbooku a na web! Jediným uznávaným dokladem o nalezení keše je zápis ve fyzickém logbooku, nacházejícím se v krabičce. Výjimkou jsou v tomto směru jen některé speciální typy keší, které nemají fyzickou schránku (Earth, webcam, virtuální, ….). Opravdu nestačí, že jsi schránku viděl třeba vysoko na stromě. Pokud jsi k ní nevyšplhal a nezapsal ses do papírového logbooku, může zakladatel Tvůj případný log na webu smazat.

  Vždy se zapiš do fyzického logbooku a na web!

  Vždy se zapiš do fyzického logbooku a na web!

 12. Věnuj pozornost deklarovanému terénu! Když dojdeš na místo, může být pozdě začít řešit, že sis měl vzít lano, člun, nebo jinou pomůcku. Vyšší hodnocení terénu obvykle zakladatelé nedávají jen tak sobě pro radost. Nejen v tomto směru je tedy dobré věnovat přípravám na odlov náležitou pozornost a čas. Ostatně i u nás se traduje známé pravidlo, že kdo je připraven, není zaskočen.

  Věnuj pozornost deklarovanému terénu!

  Věnuj pozornost deklarovanému terénu!

 13. Když jsi do deseti metrů od kešky, přestaň koukat do mobilu či na navigaci a hledej očima a rukama! Ani ten nejlepší chytrý telefon či navigace tě nedovede za ručičku přímo ke keši. Vždy je nutné počítat s odchylkou v řádu minimálně jednotek metrů. Navíc nepřesnost měření se vztahuje nejen na tebe, ale i na zakladatele keše. Ani jím publikované souřadnice nemusí být úplně přesně, což možnou odchylku umocňuje. Se získanými zkušenostmi uvidíš, že typické keše najdeš mnohem rychleji pohledem, případně když se na místo zkusíš podívat očima ownera (“Kam bych tady schoval kešku?”).

  Poslední z tipů: hledej očima a rukama!

  Poslední z tipů: hledej očima a rukama!

Zdroj: geocaching.com.

Čtěte:   Keška Lego - einer ist zuviel