Lezecké vybavení pro T5

 

Jak už jsme si řekli, k některým keškám je potřeba speciální vybavení. Jedná se hlavně o keše s terénem 5, který je vhodný jen pro velmi otrlé povahy. Velmi náročný terén vyžaduje použití speciální výbavy, jako je například horolezecká nebo potápěčská. Také jsme se už dozvěděli, že obtížnost terénu se uvádí za ideálních podmínek – tj. za sucha, světla a pro průměrného člověka. Pokud hrozí výrazná změna obtížnosti terénu v závislosti na počasí, je vhodné na tuto skutečnost upozornit v listingu keše. Jedná se hlavně o strmější svahy či skalky, kde to může po dešti klouzat. Terén 5 poukazuje na to, že k odlovu keše budeš potřebovat technické vybavení, jako je například lano, žebřík nebo osoba, která tě bude po celou dobu odlovu jistit.

K bezpečnému odlovu T5 budeš potřebovat několik základních věcí. Pojďme si je společně ukázat. Věříme, že i ty si vybereš a zanedlouho budeš šplhat po stromech a skalách.

 • Sportovní nebo pracovní přilba,
 • statické lano,
 • sedací úvazek,
 • hrudní blokant,
 • šroubovací karabina,
 • nahazovací sáčky, lanka,
 • WOSA gumička přes krk pro zajištění hrudního blokantu ve správné pozici,
 • ruční blokant,
 • spojovací prostředek,
 • karabina,
 • slaňovací brzda s karabinou.

Pro lepší bezpečnost je doporučována pracovní přilba, která má za úkol chránit tu nejdůležitější část lidského těla – tedy hlavu. Většinou se jedná o pohodlnou přilbu s pevným páskem pod bradou. Pásek má za úkol snižovat nebezpečí ztráty přilby během případného pádu. Nejvhodnější přilba by měla mít otvory na připevnění čelovky, abys mohl lovit i ve tmě. Správná helma by také měla splňovat určité normy, jako je například ochrana před nárazy či ochrana před úrazem elektrickým proudem.

Statické lano slouží při pracích ve výškách, a proto i tobě by se mohlo hodit. Dalším důležitým prvkem vybavení je sedací úvazek, který slouží jako spojení člověka s lanem. Jedná se o takový pevný jistící bod a pomáhá při slaňování. Spojovací a kotvící prostředek pro práci ve výškách je vyroben z dynamického lana se dvěma šitými oky. Oka jsou překryta krytkou z vysoce odolného a transparentního elastomeru, který toto šití dokonale chrání a dovoluje jeho bezproblémovou kontrolu a revizi.

Jedním z hlavních a zároveň důležitých částí vybavení je karabina. Pro bezpečnější odlov je vhodná šroubovací karabina, která se hodí jak pro práci ve výškách, tak pro sportovní lezení. Je vhodná především pro jištění druhé osoby. Na další nutné vybavení je lepší se zeptat specialistů, kteří ti určitě s radostí poradí.

Ale jak už jsme si řekli, terén 5 neznamená jen lezení po stromech a skalách, ale také například potápění. Pro tenhle mokrý sport je zapotřebí speciálního vybavení a určitě není vhodný pro začátečníky. Vždy dobře zvaž, že se na tento terén cítíš a zda odlovem těchto kešek nepřeceníš své síly. V několika bodech se ti budeme snažit přiblížit, jaké základní vybavení budeš potřebovat.

 • Maska, ploutve, botky,
 • oblek,
 • láhve,
 • automatika,
 • žaket,
 • křídlo,
 • světlo,
 • nůž,
 • cívka na vyvazování,
 • počítač a hloubkoměr,
 • dekompresní bójka.

Masku a ploutve zná každý z nás. Někdo si je už určitě vyzkoušel na plaveckých kurzech nebo na dovolené. Ale pojďme si ukázat, proč vlastně jsou důležité. Maska, ploutve, botky, neboli také ABC kombinace, je většinou nutná i pro absolvování kurzů. Výběr na trhu je obrovský, ale nedoporučuje se podlehnout módním trendům, jako jsou vesmírně vypadající ploutve, masky prapodivných tvarů a funkcí.

Oblek může být mokrý, polosuchý nebo suchý. Mokrý oblek je vyráběný z neoprénu, ale nechrání tě před teplotou okolního prostředí a je využívám většinou v teplých oblastech. Polosuchý oblek je taktéž vyráběný z neoprénu, již neumožňuje volnou cirkulaci vody, která se sice do obleku dostane, ale ohřeje se na teplotu tvého těla. Jeho hlavním cílem je ochrana před prochladnutím. Suchý oblek, vyráběný z mnoha různých materiálů, vodu nepropustí a je využíván pro ponory v chladných vodách. Součástí obleku potápěče by měly být i neoprénové botky, rukavice a kukla, chránící hlavu.

Láhvemi jsou myšleny ocelové nebo hliníkové nádoby se stlačeným vzduchem nebo jinou směsí. Existuje několik velikostí láhví, které se liší svým objemem v litrech vzduchu. Automatika je zařízení, které redukuje tlak v láhvi na tlak vhodný k dýchání.

Žaket je vesta sloužící k upevnění láhve na zádech potápěče a zároveň k řízení tlaku. Dofukováním a upouštěním vzduchu ze žaketu můžete pod vodou klesat či stoupat. Cívka na vyvazování je nezbytná pomůcka při potápění pod ledem, v uzavřených prostorách a vracích. Existuje mnoho různých výrobců a druhů, ale důležitá je zejména jednoduchá obslužnost a výhodou bývá brzda.

Opět bude nejlepší se poradit s odborníkem, který ti pomůže s výběrem a určitě si budeš moci vyzkoušet i to, co ti nejvíce sedne a co využiješ nejvíce.

A co na závěr? Snad jen to, že kuriozitou v geocachingu je keška s terénem i obtížnosti 5, která se nachází na Mezinárodní vesmírné stanici ISS. Tuto velmi obtížnou keš odlovil pouze jeden člověk, a to po 5 letech od publikace. Takže neseď doma na zadku, čeká tě tam druhé místo. Hodně štěstí!

další kapitola
Fitness náramky