Zastávka/Stage

 

U naprosté většiny multin, jakož i u některých mysterek, je nutné k získání finálních souřadnic navštívit jedno nebo více míst. V některých případech jsou souřadnice jednotlivých zastávek předem známy – tedy zpravidla uvedeny v listingu – v jiných se ale souřadnice další stage počítají či získávají na jednotlivých zastávkách. Rozlišujeme fyzické stage, kde je nutné najít krabičku či jiný předmět, a virtuální stage, kde budeš zjišťovat nějakou informaci, indicii pro další postup či nalezení finálky.
Více se o keškách, k jejichž získání musíš navštívit více míst, dozvíš ve článku Jak vyluštit finální souřadnice.