TNLN

 

Zkratka “Took Nothing. Left Nothing” (Nic jsem nevzal, nic nenechal”). Obvykle se píše do logu jako informace, že kačer nevyměnil ani nevzal žádný předmět z keše.
Další podrobnosti o tom, jak logovat, najdeš v kapitole Jak zalogovat kešku.