Sledovací kód/Tracking number

 

Sledovací kód je jednoznačným identifikátorem sledovatelného předmětu (travel bugu) nebo mince (geocoin). Na základě tohoto kódu lze na webu Geocaching dohledat řadu informací, jako například přehled keší, které předmět navštívil. Se znalostí tohoto kódu je také možné cestu předmětu sledovat. Sledovací kód použiješ také v případech, kdy hodláš sledovatelný předmět zalogovat – více viz kapitola Jak zalogovat nález či zhlédnutí TB/GC.