Multi keš

 

Multi keš, nebo též “multina”, je zpravidla definována nutností navštívit dvě nebo více míst. Teprve na poslední zastávce (“stage”) je samotná keš. Jednotlivé zastávky mohou obsahovat souřadnice následujícího místa, nebo indicie pro výpočet finálních souřadnic keše.
Další podrobnosti o jednotlivých typy keší najdeš ve článku Jaké typy keší existují?