Log/Záznam

 

Kačer může ke keši odeslat takzvaný “log” – záznam o nenalezení, nalezení, poznámku, žádost o údržbu či archivaci. V případě nalezení keše je provést záznam nejen na webu Geocaching.com, ale také fyzicky do logbooku, který je povinnou součástí každé keše a slouží ke kontrole, že kačer poklad skutečně nalezl (a držel v ruce).
Existují tyto typy záznamů/logů:

  • Found it (Nalezeno) – používá se při nalezení kešky.
  • Didn´t find it (Nenalezeno) – používá se, pokud kačer keš přes veškeré úsilí nenašel.
  • Write note (Poznámka) – slouží k odeslání poznámky.
  • Needs maintenance (Vyžaduje údržbu) – používá se v případě, kdy keš vyžaduje zásah ownera (například je poškozená, obsah mokrý apod.).
  • Needs archived (Vyžaduje archivaci) – používá se obvykle v případě, kdy keš porušuje pravidla. Pokud bude argument uznán, provede reviewer archivaci keše.
  • Will attend (Zúčastním se) – pouze u eventů; slouží k ohlášení, že se hodláte zúčastnit.
  • Attended (Zúčastnil jsem se) – pouze u eventů; použijete v případě, že jste se eventu zúčastnili.
  • Webcam photo taken – pouze u webcam keší; znamená, že jste byli úspěšně zachyceni kamerou.

O dalších typech logů se dočteš ve článku Jak zalogovat kešku.