Kinderbordel/Kindrbordel

 

Termínem kinderbordel je označován obsah kešky, určený pro děti. Zpravidla se jedná o malé hračky z čokoládových vajíček či jiné podobné předměty. Dítě může hračku z keše vyměnit za svou, platí však pravidlo, že vyměňuje za předmět stejné nebo vyšší hodnoty.
Informace o dalších věcech, jež mohou být obsahem keší, najdeš ve článku Základní pojmy v Geocachingu.