Downtrade

 

Jak se můžeš dočíst ve článku Základní pojmy v Geocachingu, v keškách kromě logbooku můžeš najít i další předměty. Kromě sledovatelných, které můžeš vyjmout z keše bez náhrady, platí pravidlo, že předmět z kešky můžeš vyměnit za věc stejné, nebo vyšší hodnoty. Říká se tomu “fair trade.” Downtrade je tedy nežádoucí postup, kdy vyměníš předmět z kešky za věc nižší hodnoty, případně nevložíš nic, čímž snížíš celkovou hodnotu obsahu keše. Takového postupu by ses tedy měl vyvarovat!