Reviewer není otrok – časté komunikační nešvary

 

Práce reviewera je v Geocachingu nevděčným postem, bez kterého by však propukla naprostá anarchie. “Revírníci”, kteří denně investují spoustu svého času bez nároku na honorář se často setkávají s arogantním chováním, kdy lidé publikující kešky považují jejich činnost za automatickou.

Zkuste si přečíst pár bodů, které byly sepsány právě perem jednoho z nich. Nezbývá než souhlasit a jednoznačně tuto výzvu podpořit. Dále již v původním znění.

Přátelé,
stále se setkáváme s nešvary, které tu sice v určité míře byly i minulých letech, ale od začátku letošního roku se opakují čím dál častěji.

  1. Po odeslání listingu k publikaci má reviewer 7 dní na první kontakt a v případě velké vytíženosti se tato lhůta může prodlužovat. Věřte, že posíláním zpráv přes MC, email nebo dokonce sms, ve kterých nás upozorňujete, že jste listing odeslali k publikaci a přejete si okamžitou publikaci, dosáhnete maximálně zvýšení reviewerova krevního tlaku. Doporučujeme proto po odeslání listingu trpělivě čekat a zbytečně nás nespamovat.
  2. Jestliže chcete požádat o publikaci v určitý den/čas, je nutná včasná domluva s příslušným reviewerem a listing musí být odeslán k publikaci minimálně 7 dnů před termínem, pokud se s reviewerem nedohodnete jinak.
  3. Listing eventu musí být odeslán k publikaci minimálně 14 dnů před termínem konání. V tomto případě ale musí být listing bez chyb. Pokud budou v listingu nějaké chyby, bude vrácen k přepracování a tudíž event nemusí být publikován v požadovaném termínu. Doporučujeme posílat listingy eventů s větším předstihem a ne na poslední chvíli.
  4. Máte dotazy? Pište přes Message Center, které je pro tento účel asi nejvhodnější, protože je celá komunikace na jednom místě. Nezapomeňte co nejpřesněji popsat problém a uvádět odkaz na keš. Křišťálové koule zatím nefasujeme.
  5. Proces publikace kešky je důvěrný a probíhá pouze mezi ownerem a reviewerem, případně mezi GS, ownerem a reviewerem. Nikdo další nemá nárok se do tohoto procesu jakkoliv zapojovat.Taktéž komunikace mezi reviewerem a ownerem je důvěrná a nesmí být zveřejněna. Zveřejnění této komunikace ownerem může mít za následek okamžitou archivaci a v některých případech zámek listingu keše.
  6. Jestliže nutně potřebujete nějaké vysvětlení k již publikované keši, požádejte o ně reviewera, který kešku publikoval.
  7. Dle pravidel je disable listingu keše možné obvykle na dobu až 4 týdnů. Kdykoliv po této době může být reviewerem vyměřena lhůta pro její obnovu. Po uplynutí této lhůty může být listing keše bez upozornění archivován a dle pokynů Groundspeaku se odarchivace keše v těchto případech neprovádí.
  8. Jestliže svou keš archivujete sami a za čas požádáte o odarchivaci, tak to v žádném případě neznamená, že vám bude automaticky vyhověno. Odarchivace se řídí jasně danými podmínkami, které je nutné dodržet.

Děkujeme. Za team reviewerů ČR Tobias Reviewer

 

Čtěte:   Loguj sledovatelné předměty mobilem s aplikací TBScan

Tak se podle toho zkusme chovat…