Virtuální kešky se vracejí! Po celém světě vznikne až 4000 nových.

 

Pro Geocaching pracují stovky dobrovolníků z celého světa. Protože jsou to dobrovolníci, vykonávají svou záslužnou činnost bez nároku na odměnu. Tou je jim obvykle jen pocit z dobře odvedené práce, případně uznání komunity.

Nyní se vedení Geocachingu rozhodlo k zajímavému kroku: těm, kteří nějak významně přispěli k rozvoji Geocachingu, dovolí založit virtuální keše. Tento typ kešky přitom není od roku 2005 možné zakládat.

Celkový počet nových „virtuálek“ je omezený – příležitost dostanou jen čtyři tisíce kačerů z 63 zemí. Vyvolení dostávají nabídku na založení virtuální keše e-mailem od 24. srpna. A podle čeho byli oni „vyvolení“ vybráni? Má se jednat o vzorek, čítající jedno procento těch nejlepších z nejlepších. Výběr přitom probíhal jen v zemích, ve kterých je 100 a více ownerů.

Konkrétní jména vybral blíže nespecifikovaný algoritmus, hodnotící kvalitu a stav keší jednotlivých ownerů. Virtuální odměnu vedle nich dostali také aktivní dobrovolníci, podílející se na chodu celého projektu. Možnost založit virtuální kešku je prezentována jako poděkování za to, že poskytli svůj čas a schopnosti na podporu geocachingové komunity.

Podle neověřených informací by konkrétně v Česku mělo vzniknout až 129 nových virtuálních keší. Zcela první je v rámci této akce keška Sloup Nejsvětější Trojice / Holy Trinity Column, kterou v Olomouci 25. srpna v 8:00 publikoval Chasseur.cz.

Virtuální keše v ČR odstartoval Chasseur.cz

Novou vlnu virtuální keší v ČR odstartoval Chasseur.cz

Oslovení kačeři mají jeden rok na to, aby připravili svou keš k publikaci. V příštích několika dnech, týdnech a měsících se tak dočkáme řady nových „virtuálek“. V Česku přitom existovaly jen dvě, obě v hlavním městě: Prague, Staroměstské náměstí a Cache my Czech (Prague). Nové virtuální keše z virtuálních odměn musí být v souladu se stanovenými pokyny – například listing musí informovat o tom, že vznikly v rámci této akce.

Co je virtuální keška?

Odpověď na otázku z názvu kapitoly jsme hledali a našli v našem slovníku: Virtuální keš neboli „virtuálka“ se zpravidla nevyskytuje ve fyzické podobě. Jde tedy spíše než o nalezení krabičky o objevení místa. Požadavky, které musíš splnit, aby sis mohl takovou keš zalogovat, se liší. Můžeš být požádán o zodpovězení otázky, vyfocení nějakého objektu či předmětu, splnění úkolu apod. V každém případě je pro uznání logu nutné navštívit zadané souřadnice.

Virtuální keše v otázkách a odpovědích

Geocaching se rozhodl zodpovědět některé otázky, které s touto akcí vyvstaly.

Znamená to, že virtuální keše jsou zpátky?
Ne zcela. Ano, doufáme, že v příštím roce uvidíme až 4000 nových virtuálních keší po celém světě. Přesto ale platí, že tento typ keší byl odeslán do virtuálního důchodu.

Jsem ownerem skvělých keší – proč jsem nedostal virtuální odměnu?
Existuje jistě více než 4000 dobrých ownerů, ale museli jsme někde stanovit hranici. Vybrali jsme tedy jen jedno procento těch nejlepších, které vyhodnotil algoritmus. Žádný algoritmus není dokonalý, včetně našeho. Upřednostňovali jsme kvalitu nad kvantitou, ale je samozřejmě možné, že se na některé skvělé ownery nedostalo.

Můžete popsat ten algoritmus?
Ne, podrobnosti o algoritmu nebudeme zveřejňovat. Můžeme říci, že mezi hodnocené faktory patřila aktivita, kvalita keší a jejich zdraví. Algoritmus silně upřednostňuje kvalitu nad množstvím.

Jsou virtuální odměny rovnoměrně rozděleny mezi jednotlivé země?
Ne. Virtuální odměny jsou určeny jako odměna pro nejlepší ownery. Proto byly rozděleny v poměru k počtu ownerů v každé zemi. Do většiny zemí (těch se 100 nebo více ownery) byly přiděleny virtuální odměny ekvivalentní procentu z celkové populace ownerů. Země s méně než stovkou ownerů byly seskupeny a 1 % z této skupiny také obdrželo virtuální odměnu. Celkově získali odměny lidé z 63 zemí.

„Virtuálka“ jako „limitovaná edice“

Proč nemůže virtuální keše zakládat každý?
Protože dnes jsou virtuální keše vzácné a mají tendenci být velmi oblíbené. Často se zapomíná na to, že k jejich ukončení v roce 2005 vedlo mnoho problémů.

Smyslem virtuálních keší bylo poskytnout možnost publikovat keš v místech, kde nebyly povolené nebo použitelné fyzické kešky. Zatímco záměr tohoto typu keší byl pozitivní, činil problémy revírníkům a často byla kvalita kešek nevalná. Někteří používali virtuální keše jako „bezúdržbovou“ alternativu tradiček. Následovala změna pravidel, která vyžadovala, aby „virtuálky“ měly zvláštní vlastnosti, které je odlišují od ostatních keší. To však vneslo do hodnocení značnou míru subjektivity, kvůli které se komplikoval proces schvalování pro revírníky i ownery. Nakonec padlo rozhodnutí nepublikovat další keše tohoto typu, dokud se nenajde způsob, jak se vyhnout výše zmíněným problémům.

Doufáme, že toto omezené vydání virtuálních odměn pomůže minimalizovat předchozí problémy a současně poskytne více příležitostí pro komunitu, aby si užila tento oblíbený typ kešek.

Jak zjistím, že byla publikována nová virtuální keš?
Prémioví členové si mohou nastavit okamžité upozornění e-mailem, díky kterému se o nové kešce dozví hned po její publikaci. Pomocí vyhledávání pak můžeš hledat „virtuálky“ po celém světě.

Co se chystá?

Plánujete do budoucna nějaké další virtuální odměny?
Nemáme v tomto směru žádné další plány. Ale vždy se snažíme přemýšlet o způsobech, jak podpořit kvalitní ownery, takže kdo ví, co může přinést budoucnost.

Zvažovali jste zvláštní ikonu nebo nový typ keše?
Vytvoření nového typu keše je obrovský projekt pro vývojáře a inženýry firmy Geocaching. Nebylo by možné vypustit virtuální odměny včas, pokud by součástí projektu měl být nový typ kešek. Zkušenost s nalezením těchto keší by měla být stejná jako dosud, proto jsme vnímali jako nejlepší možnost využít existující typ virtuální keše.

Může jeden uživatelský účet získat více virtuálních odměn?
Ne – je udělována pouze jedna virtuální odměna na účet.

Je možné předat virtuální odměnu někomu jinému?
Ne, adopce nejsou povoleny.

Mohu vidět seznam kačerů, kteří obdrželi virtuální odměnu?
Chápeme, že může být zajímavé vědět, kdo získal virtuální odměnu, ale seznam jmen nezveřejníme. Důvodem je, že příjemci nejsou povinni virtuální odměnu využít a nechceme, aby byli pod tlakem na vytvoření virtuální keše, pokud o to nemají zájem. Ponecháme na obdarovaných, aby se rozhodli, zda se pochlubí ostatním.