SWG

 

SWG je zkratka pro „Slovak wood geocoin“ – slovenskou obdobu CWG s prakticky identickými parametry.
Více se dočteš ve článku Osobní signitemy.