Listing

 

Listing je sadou informací, kterou publikuje zakladatel kešky na webu Geocaching.com. Obsahuje název, typ, obtížnost, terén, atributy, polohu a popis. V popisu owner vysvětluje, proč keš založil na daném místě, případně přidává nějaká fakta, související s tímto místem. V případě mystery keší bývá v listingu také hádanka či postup, vedoucí k získání finálních souřadnic. Často jsou v listingu uvedeny důležité informace nejen o tom, jak keš najít, ale také jak se k ní nejlépe a nejsnadněji dostaneš (např. popis nejvhodnější přístupové cesty). Délka popisu není omezena, takže v některých případech se jedná jen o několik slov, jindy naopak můžete narazit na takové malé slohové cvičení.
O tom, co vše najdeš v listingu, si můžeš přečíst v kapitole Jak najít kešku.