ALR (zkratka)

 

“Additional Logging Requirement” – před zapsáním logu je nutné splnit nějakou podmínku. Nepoužívá se v případě tradičních keší, kde zalogování nesmí být vázáno na nic jiného, než nalezení keše.