Izrael – suvenýr

 

Další zemí, která v roce 2019 získala svůj suvenýr, je Izrael. Jedná se o stát na Blízkém východě v ležící při východním pobřeží Středozemního moře.

Na severu sousedí s Libanonem, na severovýchodě se Sýrií, na východě s Jordánskem a na jihozápadě s Egyptem. K Izraeli přiléhá i Západní břeh Jordánu a Pásmo Gazy, tj. území částečně spravovaná Palestinskou autonomií. Většinu obyvatel tvoří Židé a Izrael je tak jediným židovských státem na světě.

Navzdory tomu, že Izrael je malou zemí, nacházejí se zde rozmanité geografické jevy a zvláštnosti, např. Negevská poušť, Jordánské údolí, jež je částí Velké příkopové propadliny nebo světoznámé Mrtvé moře. Jedinečné jsou erodované kráterovité útvary zvané machtešim.

Mezi turisty nejčastěji navštěvovaná místa patří:

  • Hlavní město Jeruzalém. Nejposvátnější místo judaismu a křesťanství, kde stál Jeruzalémský chrám a v současnosti jeho pozůstatek tzv. Zeď nářků.
  • Tel Aviv – ekonomické a kulturní centrum Izraele.
  • Betlém – významné křesťanské poutní místo a město v centrální části Palestiny, na Západním břehu Jordánu, nacházející se přibližně 8 kilometrů jižně od Jeruzaléma.
  • Mrtvé moře – nejníže položené odkryté místo na zemském povrchu, nejníže položené slané jezero a také jedno z nejslanějších jezer na světě.
  • Muzea – Izrael má nejvíce muzeí v přepočtu na počet obyvatel na celém světě. Muzea každoročně přijímají miliony návštěvníků a vystavují především archeologické expozice a představují místní historii.

V Izraeli je keší více než dost. Především podél pobřeží Středozemního moře a ve velkých městech. Mezi nejzajímavější patří:

  • 20 Years (Isreal) – nejstarší aktivní keš v Izraeli.
  • House of Fun – keš s nejvíce FP. Na stěnách Domu zábavy (House of Fun) je mozaika uměleckých děl místní komunity. Vzhledem k rozmanitostí díla může hledání keše zabrat dost času (pokud se nepodíváte na spoiler).
  • The Temple Mount – virtuálka na stejnojmenném kopci ve staré části Jeruzaléma. Část západní stěny Chrámové hory tvoří Zeď nářků, pozůstatek židovského Chrámu. Na vrcholu hory stojí kromě dvou největších (Skalního dómu a mešity al-Aksá), řada dalších menších staveb.
  • Mount Karkom – keš, která čeká na svého prvního objevitele již od roku 2013.
  • The Dead Sea – nejníže položená keš.
Čtěte:   Mega event Adventní geoskořápky 2017 proběhne již tuto neděli!

Krásných míst je v Izraeli spousta, takže je jen na tobě, kterým směrem se vydáš.