BYOP

 

Zkratka, pocházející z anglického „Bring Your Own Pen/Pencil“ tedy „Přines si vlastní pero/tužku.“ Používají ji obvykle zakladatelé keší, kteří tím sdělují ostatním kačerům, že v keši není připravena tužka a měli by tedy pro zápis do logbooku mít svou vlastní.